15

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi (Il-Kumitat IMCO taħt il-Lenti)

14-06-2019

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat IMCO.

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat IMCO.

Transport and Tourism in Ireland

15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

It-trasport bit-triq: standards tat-traffiku u tas-sikurezza

01-11-2017

L-Unjoni Ewropea ddotat lilha nnifisha bl-għan li toħloq żona Ewropea ta' sikurezza fit-toroq fuq perjodu ta' għaxar snin bejn l-2010 u l-2020. Il-kompetenza f'dan il-qasam hija primarjament nazzjonali. Għaldaqstant, l-UE qed tiffoka l-miżuri tagħha fuq il-kundizzjoni teknika tal-vetturi, it-trasport ta' merkanzija perikoluża u s-sikurezza tat-toroq.

L-Unjoni Ewropea ddotat lilha nnifisha bl-għan li toħloq żona Ewropea ta' sikurezza fit-toroq fuq perjodu ta' għaxar snin bejn l-2010 u l-2020. Il-kompetenza f'dan il-qasam hija primarjament nazzjonali. Għaldaqstant, l-UE qed tiffoka l-miżuri tagħha fuq il-kundizzjoni teknika tal-vetturi, it-trasport ta' merkanzija perikoluża u s-sikurezza tat-toroq.

It-trasport marittimu: regoli tat-traffiku u s-sikurezza

01-11-2017

F'dawn l-aħħar snin, diversi direttivi u regolamenti tal-UE tejbu ferm l-istandards ta' sikurezza fit-trasport marittimu. Dan it-titjib huwa primarjament ir-riżultat tat-tliet pakketti leġiżlattivi li kienu ġew adottati wara n-nawfraġji tal-bastimenti Erika u Prestige.

F'dawn l-aħħar snin, diversi direttivi u regolamenti tal-UE tejbu ferm l-istandards ta' sikurezza fit-trasport marittimu. Dan it-titjib huwa primarjament ir-riżultat tat-tliet pakketti leġiżlattivi li kienu ġew adottati wara n-nawfraġji tal-bastimenti Erika u Prestige.

Is-suq intern: il-prinċipji ġenerali

01-11-2017

Is-suq intern huwa żona ta' prosperità u libertà, li tagħti aċċess għal prodotti, servizzi, impjiegi, opportunitajiet ta' negozju u rikkezza kulturali. Sforzi kontinwi huma meħtieġa biex jiġi żgurat l-approfondiment ulterjuri tas-suq uniku li jista' jrendi gwadanji sinifikanti għall-konsumaturi u n-negozji tal-UE. B'mod partikulari, is-suq uniku diġitali jiftaħ opportunitajiet ġodda biex tiġi stimulata l-ekonomija (permezz tal-governanza elettronika (e-commerce)), filwaqt li titnaqqas il-burokrazija ...

Is-suq intern huwa żona ta' prosperità u libertà, li tagħti aċċess għal prodotti, servizzi, impjiegi, opportunitajiet ta' negozju u rikkezza kulturali. Sforzi kontinwi huma meħtieġa biex jiġi żgurat l-approfondiment ulterjuri tas-suq uniku li jista' jrendi gwadanji sinifikanti għall-konsumaturi u n-negozji tal-UE. B'mod partikulari, is-suq uniku diġitali jiftaħ opportunitajiet ġodda biex tiġi stimulata l-ekonomija (permezz tal-governanza elettronika (e-commerce)), filwaqt li titnaqqas il-burokrazija (permezz tal-governanza elettronika u d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi). Riċerka reċenti tindika li l-prinċipji tal-moviment liberu tal-merkanzija u s-servizzi, flimkien mal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam jiġġeneraw benefiċċji stmati għal EUR 985 biljun fis-sena.

Il-moviment liberu tal-merkanzija

01-11-2017

Il-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat permezz tal-eliminazzjoni tad-dazji doganali u r-restrizzjonijiet kwantitattivi, kif ukoll permezz tal-projbizzjoni ta' miżuri b'effett ekwivalenti. Il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku, l-eliminazzjoni tal-ostakli fiżiċi u tekniċi, u l-promozzjoni tal-istandardizzazzjoni ġew miżjuda sabiex jikkontribwixxu għat-tlestija tas-suq intern. L-adozzjoni tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid (NLF) fl-2008 saħħet b'mod sinifikanti lill-moviment liberu tal-merkanzija ...

Il-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat permezz tal-eliminazzjoni tad-dazji doganali u r-restrizzjonijiet kwantitattivi, kif ukoll permezz tal-projbizzjoni ta' miżuri b'effett ekwivalenti. Il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku, l-eliminazzjoni tal-ostakli fiżiċi u tekniċi, u l-promozzjoni tal-istandardizzazzjoni ġew miżjuda sabiex jikkontribwixxu għat-tlestija tas-suq intern. L-adozzjoni tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid (NLF) fl-2008 saħħet b'mod sinifikanti lill-moviment liberu tal-merkanzija, lis-sistema ta' sorveljanza tas-suq tal-UE u lill-marka CE. Riċerka reċenti tindika li l-benefiċċji li jirriżultaw mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija u l-leġiżlazzjoni relatata jammontaw għal EUR 386 biljun fis-sena.

Il-politika tal-konsumatur: il-prinċipji u l-istrumenti

01-11-2017

Politika effettiva għall-ħarsien tal-konsumatur tiżgura li s-suq uniku jkun jista' jaħdem tajjeb u b'mod effiċjenti[1]. Din għandha l-għan li tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumatur fil-konfront tan-negozjanti u tipprovdi protezzjoni msaħħa għall-konsumaturi vulnerabbli. Il-kriżi finanzjarja wriet li r-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom il-potenzjal li jagħmlu s-swieq aktar ġusti u jtejbu l-kwalità tal-kompetizzjoni. L-emanċipazzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni effikaċi tas-sikurezza ...

Politika effettiva għall-ħarsien tal-konsumatur tiżgura li s-suq uniku jkun jista' jaħdem tajjeb u b'mod effiċjenti[1]. Din għandha l-għan li tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumatur fil-konfront tan-negozjanti u tipprovdi protezzjoni msaħħa għall-konsumaturi vulnerabbli. Il-kriżi finanzjarja wriet li r-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom il-potenzjal li jagħmlu s-swieq aktar ġusti u jtejbu l-kwalità tal-kompetizzjoni. L-emanċipazzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni effikaċi tas-sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom saru għanijiet essenzjali tal-politika tal-UE.

Miżuri għall-protezzjoni tal-konsumatur

01-11-2017

Il-miżuri Ewropej għall-protezzjoni tal-konsumatur huma maħsuba biex jipproteġu s-saħħa, is-sikurezza u l-interessi ekonomiċi u ġuridiċi tal-konsumaturi Ewropej, kull fejn jgħixu, jivvjaġġaw jew jixtru fl-UE. Dispożizzjonijiet tal-UE jirregolaw kemm it-tranżazzjonijiet fiżiċi kif ukoll il-kummerċ elettroniku, u fihom regoli ta' applikabbiltà ġenerali flimkien ma' dispożizzjonijiet għal prodotti speċifiċi, bħall-mediċini, l-organiżmi ġenetikament modifikati, il-prodotti tat-tabakk, il-kożmetiċi, il-ġugarelli ...

Il-miżuri Ewropej għall-protezzjoni tal-konsumatur huma maħsuba biex jipproteġu s-saħħa, is-sikurezza u l-interessi ekonomiċi u ġuridiċi tal-konsumaturi Ewropej, kull fejn jgħixu, jivvjaġġaw jew jixtru fl-UE. Dispożizzjonijiet tal-UE jirregolaw kemm it-tranżazzjonijiet fiżiċi kif ukoll il-kummerċ elettroniku, u fihom regoli ta' applikabbiltà ġenerali flimkien ma' dispożizzjonijiet għal prodotti speċifiċi, bħall-mediċini, l-organiżmi ġenetikament modifikati, il-prodotti tat-tabakk, il-kożmetiċi, il-ġugarelli u l-isplussivi.

Il-libertá tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi

01-11-2017

Il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi jiggarantixxu l-mobilità tan-negozji u tal-professjonisti fl-UE. L-aspettattivi rigward id-Direttiva dwar is-Servizzi adottata fl-2006 huma għoljin, peress li hija ta' importanza kruċjali għat-tlestija tas-suq intern. Riċerka reċenti tindika li l-valur tal-benefiċċji ġġenerati mil-leġiżlazzjoni li l-Parlament adotta fil-qasam tal-moviment ħieles tas-servizzi, inklużi l-kwalifiki professjonali u l-bejgħ bl-imnut, jammonta għal EUR ...

Il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi jiggarantixxu l-mobilità tan-negozji u tal-professjonisti fl-UE. L-aspettattivi rigward id-Direttiva dwar is-Servizzi adottata fl-2006 huma għoljin, peress li hija ta' importanza kruċjali għat-tlestija tas-suq intern. Riċerka reċenti tindika li l-valur tal-benefiċċji ġġenerati mil-leġiżlazzjoni li l-Parlament adotta fil-qasam tal-moviment ħieles tas-servizzi, inklużi l-kwalifiki professjonali u l-bejgħ bl-imnut, jammonta għal EUR 236 biljun fis-sena. Dawn il-benefiċċji se jiżdiedu wara l-2019 għal EUR 284 biljun fis-sena.

Il-kuntratti ta' akkwisti pubbliċi

01-11-2017

L-awtoritajiet pubbliċi jikkonkludu kuntratti biex jiżguraw il-forniment tax-xogħlijiet u l-għoti tas-servizzi. Dawn il-kuntratti, li jammontaw għal volum ta' kummerċ ta' EUR 2 448 biljun, jindikaw li l-akkwist pubbliku Ewropew huwa mutur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku, għall-ħolqien tal-impjiegi u għall-innovazzjoni. Il-pakkett tal-akkwist pubbliku adottat fl-2014 mill-Parlament u mill-Kunsill iżid EUR 2.88 biljun fis-sena għall-PDG tal-UE. Barra minn hekk, id-direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku ...

L-awtoritajiet pubbliċi jikkonkludu kuntratti biex jiżguraw il-forniment tax-xogħlijiet u l-għoti tas-servizzi. Dawn il-kuntratti, li jammontaw għal volum ta' kummerċ ta' EUR 2 448 biljun, jindikaw li l-akkwist pubbliku Ewropew huwa mutur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku, għall-ħolqien tal-impjiegi u għall-innovazzjoni. Il-pakkett tal-akkwist pubbliku adottat fl-2014 mill-Parlament u mill-Kunsill iżid EUR 2.88 biljun fis-sena għall-PDG tal-UE. Barra minn hekk, id-direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku wasslu għal żieda fil-valuri ta' għotja totali minn inqas minn EUR 200 biljun għal madwar EUR 525 biljun.

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.