15

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi (Il-Kumitat ECON taħt il-Lenti)

14-06-2019

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat ECON.

Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO. Dan il-fuljett jiffoka fuq is-servizzi tad-Dipartiment Tematiku għall-Kumitat ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

It-tassazzjoni indiretta

01-02-2018

It-taxxi indiretti jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u d-dazji tas-sisa fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija. Is-sistema komuni tal-VAT hija ġeneralment applikabbli għall-oġġetti u s-servizzi mixtrija u mibjugħa għall-użu jew għall-konsum fl-UE. Id-dazji tas-sisa jiġu imposti fuq il-bejgħ jew l-użu ta' prodotti speċifiċi. L-attivitajiet leġiżlattivi tal-UE għandhom l-għan li jikkoordinaw u jarmonizzaw il-liġi tal-VAT u jarmonizzaw id-dazji fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija bil-għan ...

It-taxxi indiretti jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u d-dazji tas-sisa fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija. Is-sistema komuni tal-VAT hija ġeneralment applikabbli għall-oġġetti u s-servizzi mixtrija u mibjugħa għall-użu jew għall-konsum fl-UE. Id-dazji tas-sisa jiġu imposti fuq il-bejgħ jew l-użu ta' prodotti speċifiċi. L-attivitajiet leġiżlattivi tal-UE għandhom l-għan li jikkoordinaw u jarmonizzaw il-liġi tal-VAT u jarmonizzaw id-dazji fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija bil-għan li jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-suq intern.

It-tassazzjoni diretta: It-tassazzjoni tal-persuni u korporattiva

01-02-2018

Il-qasam tat-tassazzjoni diretta mhuwiex irregolat direttament mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, numru ta' direttivi u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) jistabbilixxu standards armonizzati dwar it-tassazzjoni korporattiva u tal-individwi privati. Barra minn hekk, ittieħdu azzjonijiet li jipprevjenu l-evażjoni tat-taxxa u t-taxxa doppja.

Il-qasam tat-tassazzjoni diretta mhuwiex irregolat direttament mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, numru ta' direttivi u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) jistabbilixxu standards armonizzati dwar it-tassazzjoni korporattiva u tal-individwi privati. Barra minn hekk, ittieħdu azzjonijiet li jipprevjenu l-evażjoni tat-taxxa u t-taxxa doppja.

Il-politika fiskali ġenerali

01-02-2018

Is-setgħa li tiġi imposta t-taxxa tinsab f'idejn l-Istati Membri, u l-UE għandha biss kompetenzi limitati. Peress li l-politika tat-taxxa tal-UE hija mmirata lejn il-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku, l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni indiretta kienet indirizzata qabel it-tassazzjoni diretta. Il-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa ta' dannu saret prijorità politika. Il-miżuri tat-taxxa jridu jiġu adottati unanimament mill-Istati Membri. Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jiġi kkonsultat ...

Is-setgħa li tiġi imposta t-taxxa tinsab f'idejn l-Istati Membri, u l-UE għandha biss kompetenzi limitati. Peress li l-politika tat-taxxa tal-UE hija mmirata lejn il-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku, l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni indiretta kienet indirizzata qabel it-tassazzjoni diretta. Il-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa ta' dannu saret prijorità politika. Il-miżuri tat-taxxa jridu jiġu adottati unanimament mill-Istati Membri. Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jiġi kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' taxxa, ħlief dwar kwistjonijiet relatati mal-baġit, li għalihom huwa koleġiżlatur.

Il-politika monetarja Ewropea

01-02-2018

Is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) tinkludi l-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri kollha tal-UE. L-objettiv ewlieni tas-SEBĊ huwa li tiggarantixxi l-istabbiltà tal-prezzijiet. Sabiex jilħaq l-objettiv ewlieni tiegħu, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu fuq strateġija ta' politika monetarja b'żewġ pilastri u jimplimentahom bl-użu kemm ta' miżuri standard kif ukoll ta' miżuri mhux standard tal-politika monetarja. L-istrumenti ewlenin tal-politika ...

Is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) tinkludi l-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri kollha tal-UE. L-objettiv ewlieni tas-SEBĊ huwa li tiggarantixxi l-istabbiltà tal-prezzijiet. Sabiex jilħaq l-objettiv ewlieni tiegħu, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu fuq strateġija ta' politika monetarja b'żewġ pilastri u jimplimentahom bl-użu kemm ta' miżuri standard kif ukoll ta' miżuri mhux standard tal-politika monetarja. L-istrumenti ewlenin tal-politika monetarja standard tal-BĊE huma l-operazzjonijiet ta' suq miftuħ, il-faċilitajiet permanenti u ż-żamma ta' riżervi minimi. Bħala reazzjoni għall-kriżi finanzjarja, il-BĊE bidel ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni tiegħu billi pprovda gwida bil-quddiem dwar it-triq futura tal-politika tal-BĊE dwar ir-rati tal-imgħax li tiddependi mill-prospetti għall-istabbiltà tal-prezzijiet u ħa numru ta' miżuri mhux standard ta' politika monetarja. Dawn jinkludu x-xiri ta' assi u bonds sovrani fis-suq sekondarju, bil-għan li jissalvagwardja l-istabbiltà tal-prezzijiet u l-effikaċja tal-mekkaniżmu ta' trażmissjoni tal-politika monetarja.

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja

01-02-2018

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Monetarja Europea għandhom parti kbira mir-responsabilità li jistabbilixxu l-politika monetarja Europea, ir-regoli dwar il-ħruġ tal-euro u l-istabilità tal-prezzijiet fl-UE. Dawn l-istituzzjonijiet huma: il-BĊE, is-SEBĊ, il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, il-Grupp tal-Euro, u l-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN).

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Monetarja Europea għandhom parti kbira mir-responsabilità li jistabbilixxu l-politika monetarja Europea, ir-regoli dwar il-ħruġ tal-euro u l-istabilità tal-prezzijiet fl-UE. Dawn l-istituzzjonijiet huma: il-BĊE, is-SEBĊ, il-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, il-Grupp tal-Euro, u l-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN).

Avvenimenti fil-ġejjieni

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Smigħ -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Smigħ -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Smigħ -
FISC

Sħab