12

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Awtur
Kelma għat-tiftix
Data

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament

15-07-2019

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The International Monetary Fund: 15th General Review of Quotas

03-04-2019

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of ...

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of quota shares between countries. This paper, prepared by Policy department A, aims to provide a general description of the quota system and the current state of play of the review. It also discusses the dimension of parliamentary scrutiny.

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

01-02-2018

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi jipprovdi finanzjament ta' proġetti fit-tul, garanziji u konsulenza. Huwa jappoġġa proġetti kemm fi ħdan l-UE u kemm lil hinn minnha. L-azzjonisti tiegħu huma l-Istati Membri tal-UE. Il-BEI huwa l-azzjonist maġġoritarju tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) u, flimkien ma' dan tal-aħħar, jifforma l-Grupp tal-BEI. Fi ħdan il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa propost mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI huwa parti ...

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi jipprovdi finanzjament ta' proġetti fit-tul, garanziji u konsulenza. Huwa jappoġġa proġetti kemm fi ħdan l-UE u kemm lil hinn minnha. L-azzjonisti tiegħu huma l-Istati Membri tal-UE. Il-BEI huwa l-azzjonist maġġoritarju tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) u, flimkien ma' dan tal-aħħar, jifforma l-Grupp tal-BEI. Fi ħdan il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa propost mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI huwa parti minn strateġija usa' bil-għan li tegħleb id-diskrepanza kbira fl-investiment billi tnaqqas il-piż minn fuq l-investituri ta' wħud mir-riskji inerenti fil-proġetti.

Il-moviment liberu tal-kapital

01-02-2018

Il-moviment liberu tal-kapital hu waħda mill-erba' libertajiet fundamentali tas-suq uniku tal-UE. Minbarra li jirrappreżenta l-aktar libertà riċenti, jikkostitwixxi wkoll l-aktar waħda wiesgħa minħabba d-dimensjoni unika tiegħu b'rabta mal-pajjiżi terzi. Il-liberalizzazzjoni tal-flussi tal-kapital kienet waħda gradwali. Mit-Trattat ta' Maastricht (1994) 'l hawn, tneħħew ir-restrizzjonijiet kollha fuq il-pagamenti u l-movimenti tal-kapital, kemm bejn l-Istati Membri u kemm ma' pajjiżi terzi. Il-prinċipju ...

Il-moviment liberu tal-kapital hu waħda mill-erba' libertajiet fundamentali tas-suq uniku tal-UE. Minbarra li jirrappreżenta l-aktar libertà riċenti, jikkostitwixxi wkoll l-aktar waħda wiesgħa minħabba d-dimensjoni unika tiegħu b'rabta mal-pajjiżi terzi. Il-liberalizzazzjoni tal-flussi tal-kapital kienet waħda gradwali. Mit-Trattat ta' Maastricht (1994) 'l hawn, tneħħew ir-restrizzjonijiet kollha fuq il-pagamenti u l-movimenti tal-kapital, kemm bejn l-Istati Membri u kemm ma' pajjiżi terzi. Il-prinċipju għandu effett dirett, jiġifieri ma jirrikjedi ebda leġiżlazzjoni ulterjuri, la fil-livell tal-UE u lanqas f'dak tal-Istati Membri.

L-Istorja tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja

01-02-2018

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) hija r-riżultat ta' integrazzjoni ekonomika progressiva fl-Unjoni Ewropea. Hija espansjoni tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea, b'regolamenti komuni dwar il-prodotti u l-moviment liberu tal-merkanzija, il-kapital, il-ħaddiema u s-servizzi. Ġiet introdotta munita komuni, l-euro, fiż-żona tal-euro, li attwalment tinkludi 19-il Stat Membru tal-Unjoni. It-28 Stat Membru kollha – bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit u d-Danimarka – jeħtiġilhom jadottaw l-euro wara minimu ta' ...

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) hija r-riżultat ta' integrazzjoni ekonomika progressiva fl-Unjoni Ewropea. Hija espansjoni tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea, b'regolamenti komuni dwar il-prodotti u l-moviment liberu tal-merkanzija, il-kapital, il-ħaddiema u s-servizzi. Ġiet introdotta munita komuni, l-euro, fiż-żona tal-euro, li attwalment tinkludi 19-il Stat Membru tal-Unjoni. It-28 Stat Membru kollha – bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit u d-Danimarka – jeħtiġilhom jadottaw l-euro wara minimu ta' sentejn parteċipazzjoni fl-ERM II u wara li jkunu ssodisfaw il-kriterji ta' konverġenza. Ġiet stabbilita politika monetarja unika mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u ġiet ikkomplementata b'politiki fiskali armonizzati u politiki ekonomiċi kkoordinati. Fi ħdan l-UEM ma hemm l-ebda istituzzjoni unika responsabbli mill-politika ekonomika. Minflok, ir-responsabbiltà hija maqsuma bejn l-Istati Membri u d-diversi istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF)

01-02-2018

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali, li tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, it-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Din is-sistema superviżorja għaddejja minn bidliet minħabba l-introduzzjoni tal-Unjoni Bankarja u l-ħruġ antiċipat tar-Renju Unit mill-UE.

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali, li tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, it-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Din is-sistema superviżorja għaddejja minn bidliet minħabba l-introduzzjoni tal-Unjoni Bankarja u l-ħruġ antiċipat tar-Renju Unit mill-UE.

Il-politika tas-servizzi finanzjarji

01-02-2018

Is-servizzi finanzjarji huma element essenzjali tal-isforzi tal-UE biex jiġi kkompletat is-suq intern, bħala parti mill-moviment liberu tas-servizzi u l-kapital. Il-fażijiet tal-progress lejn l-integrazzjoni jistgħu jinqasmu kif ġej: (1) it-tneħħija tal-ostakli għad-dħul nazzjonali (1957-1973), (2) l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u l-politiki nazzjonali (1973-1983), (3) l-ikkompletar tas-suq intern (1983-1992), (4) il-ħolqien taż-żona tal-munita unika u l-perjodu ta' qabel il-kriżi (1999-2007), u ...

Is-servizzi finanzjarji huma element essenzjali tal-isforzi tal-UE biex jiġi kkompletat is-suq intern, bħala parti mill-moviment liberu tas-servizzi u l-kapital. Il-fażijiet tal-progress lejn l-integrazzjoni jistgħu jinqasmu kif ġej: (1) it-tneħħija tal-ostakli għad-dħul nazzjonali (1957-1973), (2) l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u l-politiki nazzjonali (1973-1983), (3) l-ikkompletar tas-suq intern (1983-1992), (4) il-ħolqien taż-żona tal-munita unika u l-perjodu ta' qabel il-kriżi (1999-2007), u (5) ir-riforma ta' wara l-kriżi (mill-2007). Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE jippreżenta sett ġdid ta' sfidi b'implikazzjonijiet potenzjali fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji fi ħdan l-UE u lil hinn.

It-tassazzjoni indiretta

01-02-2018

It-taxxi indiretti jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u d-dazji tas-sisa fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija. Is-sistema komuni tal-VAT hija ġeneralment applikabbli għall-merkanzija u s-servizzi mixtrija u mibjugħa għall-użu jew għall-konsum fl-UE. Id-dazji tas-sisa jiġu imposti fuq il-bejgħ jew l-użu ta' prodotti speċifiċi. L-attivitajiet leġiżlattivi tal-UE għandhom l-għan li jikkoordinaw u jarmonizzaw il-liġi tal-VAT u jarmonizzaw id-dazji fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija bil-għan ...

It-taxxi indiretti jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u d-dazji tas-sisa fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija. Is-sistema komuni tal-VAT hija ġeneralment applikabbli għall-merkanzija u s-servizzi mixtrija u mibjugħa għall-użu jew għall-konsum fl-UE. Id-dazji tas-sisa jiġu imposti fuq il-bejgħ jew l-użu ta' prodotti speċifiċi. L-attivitajiet leġiżlattivi tal-UE għandhom l-għan li jikkoordinaw u jarmonizzaw il-liġi tal-VAT u jarmonizzaw id-dazji fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija bil-għan li jiżguraw il-funzjonament xieraq tas-suq intern.

It-tassazzjoni diretta: It-tassazzjoni tal-persuni u tal-kumpaniji

01-02-2018

Il-qasam tat-tassazzjoni diretta mhuwiex regolat direttament mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, diversi direttivi u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) jistabbilixxu standards armonizzati rigward it-tassazzjoni tal-kumpaniji u ta' individwi privati. Barra minn hekk, ittieħdu azzjonijiet li jimpedixxu l-evażjoni tat-taxxa u t-tassazzjoni doppja.

Il-qasam tat-tassazzjoni diretta mhuwiex regolat direttament mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, diversi direttivi u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) jistabbilixxu standards armonizzati rigward it-tassazzjoni tal-kumpaniji u ta' individwi privati. Barra minn hekk, ittieħdu azzjonijiet li jimpedixxu l-evażjoni tat-taxxa u t-tassazzjoni doppja.

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.