8

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Research for CULT Committee - Shaping digital education policy

27-11-2020

This research project assesses the Digital Education Action Plan published in 2018 in terms of organisational and content-related challenges. It outlines concrete recommendations on how an updated Digital Education Action Plan could mitigate the weaknesses of the current plan, through a more holistic vision of the digital transformation in education, a focus on quality infrastructure for digital education for all, the further empowerment of educators and the further development of ‘whole-school’ ...

This research project assesses the Digital Education Action Plan published in 2018 in terms of organisational and content-related challenges. It outlines concrete recommendations on how an updated Digital Education Action Plan could mitigate the weaknesses of the current plan, through a more holistic vision of the digital transformation in education, a focus on quality infrastructure for digital education for all, the further empowerment of educators and the further development of ‘whole-school’ approaches to digital education.

Awtur estern

Ockham - IPS B.V.: Simon BROEK; Bert-Jan BUISKOOL

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

01-09-2017

F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-responsabilità primarja għall-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija tal-Istati Membri, bl-Unjoni Ewropea tiffunzjona biss bi rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-responsabilità primarja għall-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija tal-Istati Membri, bl-Unjoni Ewropea tiffunzjona biss bi rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

L-edukazzjoni għolja

01-09-2017

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-politiki dwar l-edukazzjoni għolja huma deċiżi fil-livell tal-Istati Membri individwali. Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa prinċipalment rwol ta' appoġġ u koordinament. L-objettivi ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja jinkludu l-inkoraġġiment tal-mobilità tal-istudenti u l-persunal, it-trawwim ta' rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u l-perjodi ta' studju, u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ...

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-politiki dwar l-edukazzjoni għolja huma deċiżi fil-livell tal-Istati Membri individwali. Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa prinċipalment rwol ta' appoġġ u koordinament. L-objettivi ewlenin tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja jinkludu l-inkoraġġiment tal-mobilità tal-istudenti u l-persunal, it-trawwim ta' rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u l-perjodi ta' studju, u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

Iż-żgħażagħ

01-09-2017

Iż-żgħażagħ jikkostitwixxu qasam tal-politika nazzjonali. L-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri hija eskluża. Għaldaqstant, ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Bħala tali, il-qasam taż-żgħażagħ tal-programm Erasmus+ jinkoraġġixxi l-iskambji ta' żgħażagħ fi ħdan l-UE kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Matul l-aħħar ftit snin, l-Unjoni Ewropea saħħet il-politiki tagħha għaż-żgħażagħ, pereżempju bl-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u bil-proġett DiscoverEU.

Iż-żgħażagħ jikkostitwixxu qasam tal-politika nazzjonali. L-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri hija eskluża. Għaldaqstant, ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Bħala tali, il-qasam taż-żgħażagħ tal-programm Erasmus+ jinkoraġġixxi l-iskambji ta' żgħażagħ fi ħdan l-UE kif ukoll ma' pajjiżi terzi. Matul l-aħħar ftit snin, l-Unjoni Ewropea saħħet il-politiki tagħha għaż-żgħażagħ, pereżempju bl-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u bil-proġett DiscoverEU.

Politika lingwistika

01-09-2017

Bħala parti mill-isforzi tagħha biex tippromwovi l-mobilità u l-fehim interkulturali, l-Unjoni Ewropea (UE) għażlet l-apprendiment tal-lingwi bħala prijorità importanti u tiffinanzja għadd ta' programmi u proġetti f'dan il-qasam. Fil-fehma tal-UE, il-multilingwiżmu huwa element importanti tal-kompetittività Ewropea. Għalhekk, wieħed mill-objettivi tal-politika lingwistika tal-UE huwa li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu ħakma tajba ta' żewġ lingwi oħra flimkien mal-lingwa materna tiegħu.

Bħala parti mill-isforzi tagħha biex tippromwovi l-mobilità u l-fehim interkulturali, l-Unjoni Ewropea (UE) għażlet l-apprendiment tal-lingwi bħala prijorità importanti u tiffinanzja għadd ta' programmi u proġetti f'dan il-qasam. Fil-fehma tal-UE, il-multilingwiżmu huwa element importanti tal-kompetittività Ewropea. Għalhekk, wieħed mill-objettivi tal-politika lingwistika tal-UE huwa li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu ħakma tajba ta' żewġ lingwi oħra flimkien mal-lingwa materna tiegħu.

Avvenimenti fil-ġejjieni

07-12-2020
Health and environmental impacts of 5G
Sessjoni ta' ħidma -
STOA
07-12-2020
What role can trade policy play to advance the objectives of the Green Deal?
Smigħ -
INTA
07-12-2020
Public Hearing on Women's Rights Defenders
Smigħ -
FEMM

Sħab