7

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja: l-aspetti ġenerali

01-03-2018

It-Trattat ta' Lisbona jagħti importanza kbira lill-ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Huwa introduċa għadd ta' elementi ġodda importanti: proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u demokratika li sservi ta' tweġiba għall-abolizzjoni tal-istruttura l-qadima ta' pilastri; setgħat akbar għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE; u rwol ġdid għall-parlamenti nazzjonali. Id-drittijiet bażiċi huma msaħħa permezz ta' Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li issa hija legalment vinkolanti ...

It-Trattat ta' Lisbona jagħti importanza kbira lill-ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Huwa introduċa għadd ta' elementi ġodda importanti: proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u demokratika li sservi ta' tweġiba għall-abolizzjoni tal-istruttura l-qadima ta' pilastri; setgħat akbar għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE; u rwol ġdid għall-parlamenti nazzjonali. Id-drittijiet bażiċi huma msaħħa permezz ta' Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li issa hija legalment vinkolanti għall-UE.

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali

01-03-2018

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji u tinkludi miżuri għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri f'diversi oqsma. It-Trattat ta' Lisbona pprovda bażi aktar soda għall-iżvilupp ta' spazju ta' ġustizzja kriminali, filwaqt li stabilixxa wkoll setgħat ġodda għall-Parlament Ewropew.

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji u tinkludi miżuri għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri f'diversi oqsma. It-Trattat ta' Lisbona pprovda bażi aktar soda għall-iżvilupp ta' spazju ta' ġustizzja kriminali, filwaqt li stabilixxa wkoll setgħat ġodda għall-Parlament Ewropew.

Il-protezzjoni tad-data personali

01-01-2018

Il-protezzjoni tad-data personali u r-rispett għall-ħajja privata huma drittijiet fundamentali importanti. Il-Parlament Ewropew dejjem insista fuq il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn it-tisħiħ tas-sigurtà u s-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-protezzjoni tad-data u l-privatezza. Ir-regoli l-ġodda tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data li jsaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini u jissimplifikaw ir-regoli għall-kumpaniji fl-era diġitali daħlu fis-seħħ f'Mejju 2018.

Il-protezzjoni tad-data personali u r-rispett għall-ħajja privata huma drittijiet fundamentali importanti. Il-Parlament Ewropew dejjem insista fuq il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn it-tisħiħ tas-sigurtà u s-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-protezzjoni tad-data u l-privatezza. Ir-regoli l-ġodda tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data li jsaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini u jissimplifikaw ir-regoli għall-kumpaniji fl-era diġitali daħlu fis-seħħ f'Mejju 2018.

Il-Kooperazzjoni tal-Pulizija

01-01-2018

L-istrument prinċipali għall-kooperazzjoni tal-pulizija huwa l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (il-Europol), li huwa parti ċentrali mill-arkitettura tas-sigurtà interna Ewropea usa'. Il-kooperazzjoni u l-politiki għadhom qed jiżviluppaw, b'attenzjoni ffukata fuq ġlieda aktar effikaċi kontra t-theddid u l-kriminalità fl-UE kollha, u, b'mod partikolari, għall-Parlament Ewropew, billi jagħmel dan f'konformità mad-drittijiet fundamentali u r-regoli tal-protezzjoni tad-data.

L-istrument prinċipali għall-kooperazzjoni tal-pulizija huwa l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (il-Europol), li huwa parti ċentrali mill-arkitettura tas-sigurtà interna Ewropea usa'. Il-kooperazzjoni u l-politiki għadhom qed jiżviluppaw, b'attenzjoni ffukata fuq ġlieda aktar effikaċi kontra t-theddid u l-kriminalità fl-UE kollha, u, b'mod partikolari, għall-Parlament Ewropew, billi jagħmel dan f'konformità mad-drittijiet fundamentali u r-regoli tal-protezzjoni tad-data.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.