18

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Awtur
Kelma għat-tiftix
Data

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Is-sikurezza tal-ikel

01-02-2018

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll ...

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll it-tikkettar għall-prodotti tal-ikel u tal-għalf.

Il-politika ambjentali: il-prinċipji ġenerali u l-qafas bażiku

01-02-2018

Il-politika ambjentali Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji tal-prekawzjoni, il-prevenzjoni, il-kontroll tat-tniġġis mis-sors tiegħu, u fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Il-programmi ta' azzjoni ambjentali pluriennali jistabbilixxu l-qafas għal azzjoni fil-ġejjieni f'kull qasam tal-politika ambjentali. Dawn huma integrati fl-istrateġiji orizzontali u jitqiesu waqt in-negozjati ambjentali internazzjonali. L-aħħar iżda mhux l-anqas, l-implimentazzjoni hija kruċjali.

Il-politika ambjentali Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji tal-prekawzjoni, il-prevenzjoni, il-kontroll tat-tniġġis mis-sors tiegħu, u fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Il-programmi ta' azzjoni ambjentali pluriennali jistabbilixxu l-qafas għal azzjoni fil-ġejjieni f'kull qasam tal-politika ambjentali. Dawn huma integrati fl-istrateġiji orizzontali u jitqiesu waqt in-negozjati ambjentali internazzjonali. L-aħħar iżda mhux l-anqas, l-implimentazzjoni hija kruċjali.

It-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku

01-02-2018

It-tniġġis tal-arja u l-ħsejjes eċċessivi jagħmlu ħsara lil saħħitna u lill-ambjent tagħna. It-tniġġis tal-arja prinċipalment jiġi mill-industrija, mit-trasport, mill-produzzjoni tal-enerġija u mill-agrikoltura. L-istrateġija tal-UE fir-rigward tal-kwalità tal-arja tfittex li sal-2020 tiġi rispettata għalkollox il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-kwalità tal-arja u tistabbilixxi objettivi fit-tul għall-2030. Id-Direttiva dwar il-Ħsejjes Ambjentali tgħin biex jiġu identifikati l-livelli tal-ħsejjes ...

It-tniġġis tal-arja u l-ħsejjes eċċessivi jagħmlu ħsara lil saħħitna u lill-ambjent tagħna. It-tniġġis tal-arja prinċipalment jiġi mill-industrija, mit-trasport, mill-produzzjoni tal-enerġija u mill-agrikoltura. L-istrateġija tal-UE fir-rigward tal-kwalità tal-arja tfittex li sal-2020 tiġi rispettata għalkollox il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-kwalità tal-arja u tistabbilixxi objettivi fit-tul għall-2030. Id-Direttiva dwar il-Ħsejjes Ambjentali tgħin biex jiġu identifikati l-livelli tal-ħsejjes fl-UE u biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex dawn jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. Leġiżlazzjoni separata tirregola t-tniġġis tal-arja u dak akustiku minn għejun speċifiċi.

Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tal-ilma

01-02-2018

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti u għall-ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali. Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma (DQI) tistabbilixxi qafas legali biex jiġi protett u ripristinat l-ilma nadif fl-UE u sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tiegħu. Din hija kkomplementata minn leġiżlazzjoni aktar speċifika, bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb jew dik dwar il-kwalità tal-Ilma għall-Għawm, id-Direttiva ...

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti u għall-ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali. Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma (DQI) tistabbilixxi qafas legali biex jiġi protett u ripristinat l-ilma nadif fl-UE u sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tiegħu. Din hija kkomplementata minn leġiżlazzjoni aktar speċifika, bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb jew dik dwar il-kwalità tal-Ilma għall-Għawm, id-Direttiva dwar l-Għargħar u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, kif ukoll minn ftehimiet internazzjonali.

Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

01-02-2018

Waqt il-konferenza tan-NU dwar il-klima li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015, il-Partijiet madwar id-dinja kollha qablu li jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2°C ogħla mil-livelli pre-industrijali. L-UE hija impenjata li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'mill-inqas 40 % taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija b'27 % u żżid is-sehem ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal 27 % tal-konsum finali. L-Iskema tal-UE għan-Negozjar ...

Waqt il-konferenza tan-NU dwar il-klima li saret f'Pariġi f'Diċembru 2015, il-Partijiet madwar id-dinja kollha qablu li jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2°C ogħla mil-livelli pre-industrijali. L-UE hija impenjata li sal-2030 tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'mill-inqas 40 % taħt il-livelli tal-1990, filwaqt li ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija b'27 % u żżid is-sehem ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal 27 % tal-konsum finali. L-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS) hija mekkaniżmu ewlieni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Implementing the Paris Agreement - COP 22

07-11-2016

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Study in focus: The study summarises the developments leading to the adoption of the Paris Agreement on climate change in 2015 and provides an overview of its contents. The further implementation process and the roles of the main Parties and other stakeholders are discussed, as well as related international developments and the challenges of the climate change conference in Marrakesh (COP 22) from 7 to 18 November 2016.

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.