13

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Il-Parlament Ewropew: l-organizzazzjoni u l-funzjonament

01-02-2018

L-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Parlament Ewropew huma rregolati mir-Regoli ta' Proċedura tiegħu. Il-korpi politiċi, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u l-gruppi politiċi jidderieġu l-attivitajiet tal-Parlament.

L-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Parlament Ewropew huma rregolati mir-Regoli ta' Proċedura tiegħu. Il-korpi politiċi, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u l-gruppi politiċi jidderieġu l-attivitajiet tal-Parlament.

Il-proċeduri intergovernattivi tat-teħid ta' deċiżjonijiet

01-02-2018

Fil-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni kif ukoll f'diversi oqsma oħra, bħall-kooperazzjoni msaħħa, ċerti ħatriet u r-reviżjoni tat-Trattati, il-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet hija differenti minn dik imħaddma fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-karatteristika dominanti f'dawn l-oqsma hija komponent aktar qawwi ta' kooperazzjoni intergovernattiva. L-isfida tal-kriżi tad-dejn pubbliku wasslet biex dawn il-mekkaniżmi tat-teħid ta' deċiżjonijiet jintużaw aktar, partikolarment fil-qafas ...

Fil-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni kif ukoll f'diversi oqsma oħra, bħall-kooperazzjoni msaħħa, ċerti ħatriet u r-reviżjoni tat-Trattati, il-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet hija differenti minn dik imħaddma fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-karatteristika dominanti f'dawn l-oqsma hija komponent aktar qawwi ta' kooperazzjoni intergovernattiva. L-isfida tal-kriżi tad-dejn pubbliku wasslet biex dawn il-mekkaniżmi tat-teħid ta' deċiżjonijiet jintużaw aktar, partikolarment fil-qafas tal-governanza ekonomika Ewropea.

It-Trattat ta' Lisbona

01-01-2018

Din l-iskeda informattiva tippreżenta l-isfond u d-dispożizzjonijiet essenzjali tat-Trattat ta' Lisbona. L-objettiv huwa li jingħata kuntest storiku għall-ħolqien ta' dan l-aħħar test fundamentali tal-UE minn dawk li ġew qablu. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi (b'referenzi għall-artikoli) u l-effetti tagħhom fuq il-politiki tal-Unjoni Ewropea huma spjegati f'aktar dettall fl-iskedi informattivi li jittrattaw politiki u kwistjonijiet partikolari.

Din l-iskeda informattiva tippreżenta l-isfond u d-dispożizzjonijiet essenzjali tat-Trattat ta' Lisbona. L-objettiv huwa li jingħata kuntest storiku għall-ħolqien ta' dan l-aħħar test fundamentali tal-UE minn dawk li ġew qablu. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi (b'referenzi għall-artikoli) u l-effetti tagħhom fuq il-politiki tal-Unjoni Ewropea huma spjegati f'aktar dettall fl-iskedi informattivi li jittrattaw politiki u kwistjonijiet partikolari.

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà

01-01-2018

Fil-qafas tal-kompetenzi mhux esklużivi tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipju ta' sussidjarjetà, stabbilit fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jagħti definizzjoni tal-kundizzjonijiet li fihom l-Unjoni għandha prijorità ta' azzjoni fil-konfront tal-Istati Membri.

Fil-qafas tal-kompetenzi mhux esklużivi tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipju ta' sussidjarjetà, stabbilit fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jagħti definizzjoni tal-kundizzjonijiet li fihom l-Unjoni għandha prijorità ta' azzjoni fil-konfront tal-Istati Membri.

Il-Parlament Ewropew: is-Setgħat

01-01-2018

Il-Parlament jiżvolġi bis-sħiħ ir-rwol istituzzjonali tiegħu fit-tfassil tal-politiki Ewropej meta jeżerċita l-funzjonijiet differenti tiegħu. Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi fil-livell Ewropew huwa żgurat permezz tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċess leġiżlattiv, is-setgħat baġitarji u ta' kontroll tiegħu, l-involviment tiegħu fir-reviżjoni tat-Trattati u d-dritt tiegħu li jintervjeni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-Parlament jiżvolġi bis-sħiħ ir-rwol istituzzjonali tiegħu fit-tfassil tal-politiki Ewropej meta jeżerċita l-funzjonijiet differenti tiegħu. Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi fil-livell Ewropew huwa żgurat permezz tal-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċess leġiżlattiv, is-setgħat baġitarji u ta' kontroll tiegħu, l-involviment tiegħu fir-reviżjoni tat-Trattati u d-dritt tiegħu li jintervjeni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-Parlament Ewropew: ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali

01-01-2018

Il-progress tal-integrazzjoni Ewropea biddel ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali. Diversi strumenti ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali ġew introdotti bil-għan li jiggarantixxu skrutinju demokratiku effikaċi tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-livelli kollha. Din it-tendenza ssaħħet permezz tad-dispożizzjonijiet introdotti bit-Trattat ta' Lisbona.

Il-progress tal-integrazzjoni Ewropea biddel ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali. Diversi strumenti ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali ġew introdotti bil-għan li jiggarantixxu skrutinju demokratiku effikaċi tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-livelli kollha. Din it-tendenza ssaħħet permezz tad-dispożizzjonijiet introdotti bit-Trattat ta' Lisbona.

Il-Kunsill Ewropew

01-10-2017

Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri, jagħti l-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u jistabbilixxi l-linji gwida politiċi ġenerali. Il-President tal-Kummissjoni huwa membru wkoll, iżda m'għandux vot. Il-President tal-Parlament Ewropew jindirizza l-Kunsill Ewropew fil-bidu tal-laqgħat tiegħu. It-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni tal-Unjoni u fdalu presidenza fit-tul.

Il-Kunsill Ewropew, magħmul mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri, jagħti l-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u jistabbilixxi l-linji gwida politiċi ġenerali. Il-President tal-Kummissjoni huwa membru wkoll, iżda m'għandux vot. Il-President tal-Parlament Ewropew jindirizza l-Kunsill Ewropew fil-bidu tal-laqgħat tiegħu. It-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni tal-Unjoni u fdalu presidenza fit-tul.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

01-10-2017

Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-istituzzjoni li tadotta l-leġiżlazzjoni tal-UE permezz ta' regolamenti u direttivi u tħejji deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti. Fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu, hu jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi, maġġoranza kwalifikata jew b'mod unanimu, skont il-bażi ġuridika tal-att li jkun jirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu.

Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-istituzzjoni li tadotta l-leġiżlazzjoni tal-UE permezz ta' regolamenti u direttivi u tħejji deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti. Fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu, hu jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza sempliċi, maġġoranza kwalifikata jew b'mod unanimu, skont il-bażi ġuridika tal-att li jkun jirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu.

Avvenimenti fil-ġejjieni

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Avveniment ieħor -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Smigħ -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Smigħ -
AIDA

Sħab