10

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

L-użu effiċjenti tar-riżorsi u l-ekonomija ċirkolari

01-04-2018

Il-mod kif intużaw ir-riżorsi fl-imgħoddi — u kif jintużaw illum — wassal għal livelli għoljin ta' tniġġis, degradazzjoni ambjentali u tnaqqis fir-riżorsi naturali. Il-politika tal-iskart tal-UE għandha storja twila u tradizzjonalment tiffoka fuq immaniġġjar tal-iskart aktar sostenibbli mil-lat ambjentali. Il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi u l-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari għandhom ibiddlu din ix-xejra u, sal-2050, jittrasformaw l-ekonomija tal-UE f'waħda sostenibbli ...

Il-mod kif intużaw ir-riżorsi fl-imgħoddi — u kif jintużaw illum — wassal għal livelli għoljin ta' tniġġis, degradazzjoni ambjentali u tnaqqis fir-riżorsi naturali. Il-politika tal-iskart tal-UE għandha storja twila u tradizzjonalment tiffoka fuq immaniġġjar tal-iskart aktar sostenibbli mil-lat ambjentali. Il-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi u l-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari għandhom ibiddlu din ix-xejra u, sal-2050, jittrasformaw l-ekonomija tal-UE f'waħda sostenibbli. L-erba' direttivi l-ġodda dwar l-iskart fil-pakkett dwar l-Ekonomija Ċirkolari adottat dan l-aħħar jintroduċu miri ġodda għall-immaniġġjar tal-iskart fir-rigward tal-prevenzjoni, ir-riutilizzazzjoni, ir-riċiklaġġ u r-rimi f'landfills.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi

01-02-2018

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u li tipprevjeni l-ostakli għall-kummerċ. Tikkonsisti minn regoli li jirregolaw il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' kategoriji partikolari ta' prodotti kimiċi, sett ta' restrizzjonijiet armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi speċifiċi, u regoli li jirregolaw inċidenti serji u l-esportazzjoni ta' sustanzi perikolużi. It-terminu ...

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u li tipprevjeni l-ostakli għall-kummerċ. Tikkonsisti minn regoli li jirregolaw il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' kategoriji partikolari ta' prodotti kimiċi, sett ta' restrizzjonijiet armonizzati dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi speċifiċi, u regoli li jirregolaw inċidenti serji u l-esportazzjoni ta' sustanzi perikolużi. It-terminu "pestiċidi" jinkludi s-sustanzi użati biex jiġu mrażżna, eradikati u evitati organiżmi li jitqiesu li jagħmlu l-ħsara. Dawn jinkludu l-prodotti bijoċidali u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs). Il-kisba l-aktar importanti fil-livell tal-UE hija r-Regolament REACH, li jirregola r-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' sustanzi perikolużi u r-restrizzjonijiet li japplikaw għalihom.

Bijodiversità, użu tal-art u forestrija

01-02-2018

Il-Konferenza dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp tan-NU tal-1992 tirrappreżenta pass ewlieni 'l quddiem għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-natura bis-saħħa tal-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. L-UE żvolġiet rwol internazzjonali importanti biex issib soluzzjonijiet għat-telf tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u l-qerda tal-foresti tropikali. Fl-2011, l-UE impenjat ruħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE ...

Il-Konferenza dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp tan-NU tal-1992 tirrappreżenta pass ewlieni 'l quddiem għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-ħarsien tan-natura bis-saħħa tal-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika. L-UE żvolġiet rwol internazzjonali importanti biex issib soluzzjonijiet għat-telf tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u l-qerda tal-foresti tropikali. Fl-2011, l-UE impenjat ruħha li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema fl-UE sal-2020. Objettivi oħra previsti fid-Direttiva dwar il-Ħabitats jew il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) għad iridu jintlaħqu. Il-ftehim globali ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima li ntlaħaq f'Diċembru 2015 sabiex jittaffew l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-leġiżlazzjoni sussegwenti tal-UE biex timplimenta l-ftehim huma mistennija li jkollhom impatt pożittiv fuq il-konservazzjoni tal-bijodiversità u l-foresti fid-deċennji li ġejjin. Mill-1992 lil hawn, il-programm LIFE kien l-aktar strument finanzjarju importanti għall-ħarsien tal-bijodiversità u l-foresti fl-UE.

Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

01-02-2018

L-Unjoni Ewropea (UE) hija fost l-ekonomiji maġġuri ewlenin f'dak li għandu x'jaqsam mal-indirizzar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG). Sal-2018, hija kienet naqqset l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'23 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u hija impenjata li tilħaq tnaqqis ta' 40 % sal-2030. F'Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew, pakkett ta' miżuri li għandu l-għan li jżid l-ambizzjoni ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' ...

L-Unjoni Ewropea (UE) hija fost l-ekonomiji maġġuri ewlenin f'dak li għandu x'jaqsam mal-indirizzar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG). Sal-2018, hija kienet naqqset l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra b'23 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u hija impenjata li tilħaq tnaqqis ta' 40 % sal-2030. F'Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew, pakkett ta' miżuri li għandu l-għan li jżid l-ambizzjoni ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-UE għall-2030 u li l-ekonomija tal-UE tiġi ddekarbonizzata sal-2050, f'konformità mal-impenji tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi.

Konsum u produzzjoni sostenibbli

01-11-2017

It-tkabbir sostenibbli jikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Quddiem l-iskarsezza globali tar-riżorsi naturali, l-isfida ewlenija għall-produtturi u għall-konsumaturi hija dik li "tagħmel aktar b'inqas". Biex tegħleb din l-isfida f'perjodu ta' tibdil mgħaġġel fil-klima u domanda dejjem tikber għall-enerġija u r-riżorsi, l-UE introduċiet sensiela ta' politiki u inizjattivi intiżi li jiggarantixxu konsum u tkabbir sostenibbli. Dawn il-politiki għandhom itejbu l-prestazzjoni ...

It-tkabbir sostenibbli jikkostitwixxi wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Quddiem l-iskarsezza globali tar-riżorsi naturali, l-isfida ewlenija għall-produtturi u għall-konsumaturi hija dik li "tagħmel aktar b'inqas". Biex tegħleb din l-isfida f'perjodu ta' tibdil mgħaġġel fil-klima u domanda dejjem tikber għall-enerġija u r-riżorsi, l-UE introduċiet sensiela ta' politiki u inizjattivi intiżi li jiggarantixxu konsum u tkabbir sostenibbli. Dawn il-politiki għandhom itejbu l-prestazzjoni ambjentali kumplessiva tal-prodotti matul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom, jistimolaw id-domanda għal prodotti u teknoloġiji produttivi aqwa u jgħinu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet informati.

Avvenimenti fil-ġejjieni

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Avveniment ieħor -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Smigħ -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Smigħ -
FEMM LIBE

Sħab