6

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Fokus fuq: Edukazzjoni Doppja: soluzzjoni għall-problemi attwali?

15-10-2014

L-esperjenza tax-xogħol hi ferm apprezzata mill-azjendi, u n-nuqqas ta' esperjenza għalhekk tikkostitwixxi ostaklu ewlieni għal dawk li qed ifittxu x-xogħol għall-ewwel darba. Ħafna żgħażagħ jinqabdu f'ċirku vizzjuż: ma jistgħux isibu l -ewwel impjieg, imma ma jistgħux jakkwistaw impjieg minħabba li m'għandhomx esperjenza tax-xogħol. L-apprendistati urew li jħallu impatt fuq skala kbira fuq il-promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ, u huma r-raġuni ewlenija għal livelli baxxi ta' impjieg taż-żgħażagħ ...

L-esperjenza tax-xogħol hi ferm apprezzata mill-azjendi, u n-nuqqas ta' esperjenza għalhekk tikkostitwixxi ostaklu ewlieni għal dawk li qed ifittxu x-xogħol għall-ewwel darba. Ħafna żgħażagħ jinqabdu f'ċirku vizzjuż: ma jistgħux isibu l -ewwel impjieg, imma ma jistgħux jakkwistaw impjieg minħabba li m'għandhomx esperjenza tax-xogħol. L-apprendistati urew li jħallu impatt fuq skala kbira fuq il-promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ, u huma r-raġuni ewlenija għal livelli baxxi ta' impjieg taż-żgħażagħ f'uħud mill-pajjiżi Ewropej. Kemm fil-komunikazzjoni Reviżjoni tal-Edukazzjoni u kemm fil-komunikazzjoni Impjieg taż-Żgħażagħ 2013, il-Kummissjoni Ewropea sejħet lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom fl-iżvilupp ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta' livell dinji u biex jgħollu l-kwalità tal-ħiliet vokazzjonali u jippromovu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol inklużi apprendistati ta' kwalità, apprendistati u sistemi doppji. Bl-istess mod, il-Parlament Ewropew (PE), wara talba mill-Kumitat għall-Kultura u l- Edukazzjoni (CULT), ippubblika studju li jeżamina l-punti pożittivi u d-dgħufijiet tal-edukazzjoni doppja u jesplora l-iżviluppi ta' politika fl-UE-28 fir-rigward tal-introduzzjoni u/jew it-titjib ta' dan it-tip ta' tagħlim.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Il-Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni wara t-Trattat ta’ Lisbona

15-02-2010

It-Trattat ta’ Lisbona b’mod ċar juri konsegwenzi serji għall-politiki strutturali u ta’ koeżjoni. Dan l-istudju janalizza l-bidliet miġjuba għall-politiki li jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-Dipartiment tal-Politika B tad-Direttorat Ġenerali għall- Politiki Interni tal-Parlament Ewropew (ta’ natura istituzzjonali, proċedurali, finanzjarja kif ukoll fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi).

It-Trattat ta’ Lisbona b’mod ċar juri konsegwenzi serji għall-politiki strutturali u ta’ koeżjoni. Dan l-istudju janalizza l-bidliet miġjuba għall-politiki li jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-Dipartiment tal-Politika B tad-Direttorat Ġenerali għall- Politiki Interni tal-Parlament Ewropew (ta’ natura istituzzjonali, proċedurali, finanzjarja kif ukoll fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi).

Avvenimenti fil-ġejjieni

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Smigħ -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Avveniment ieħor -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Smigħ -
AIDA

Sħab