3

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Awtur
Kelma għat-tiftix
Data

L-edukazzjoni għall-Adulti u r-Riżorsi Edukattivi Miftuħa

15-09-2015

Dan l-istudju janalizza l-użu attwali ta’ Riżorsi Edukattivi Miftuħa fledukazzjoni tal-adulti, jevalwa l-potenzjal tagħhom u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal interventi ta’ politika, fil-qies tal-oqfsa ta’ politika tal-Kummissjoni Ewropea. Jinkorpora riċerka ġdida dwar aktar minn 12-il Stat Membru, jibni fuq sinteżi tar-riċerka eżistenti minn firxa ta’ proġetti fosthom POERUP (Policies for OER Uptake ) u fuq studju tal- 2014-15 dwar Riżorsi Edukattivi Miftuħa Konġunti għaċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka ...

Dan l-istudju janalizza l-użu attwali ta’ Riżorsi Edukattivi Miftuħa fledukazzjoni tal-adulti, jevalwa l-potenzjal tagħhom u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal interventi ta’ politika, fil-qies tal-oqfsa ta’ politika tal-Kummissjoni Ewropea. Jinkorpora riċerka ġdida dwar aktar minn 12-il Stat Membru, jibni fuq sinteżi tar-riċerka eżistenti minn firxa ta’ proġetti fosthom POERUP (Policies for OER Uptake ) u fuq studju tal- 2014-15 dwar Riżorsi Edukattivi Miftuħa Konġunti għaċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka (JRC), li kienu segwiti minn żewġ studji aktar reċenti tal-JRC u mill-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja (LLP).

Awtur estern

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)

Learning and teaching technology options

23-03-2015

Educational technology encompasses a wide array of technologies and methodologies that are shaped by stakeholders’ behaviours and affected by contextual factors that, if adequately mixed, can contribute to students and teachers better achieving their goals. Such a wide and complex task cannot be addressed by a simple and single intervention. Comprehensive on-going policies are required, covering technology, methodology, economic and regulatory aspects; in addition,  such policies are dependent on ...

Educational technology encompasses a wide array of technologies and methodologies that are shaped by stakeholders’ behaviours and affected by contextual factors that, if adequately mixed, can contribute to students and teachers better achieving their goals. Such a wide and complex task cannot be addressed by a simple and single intervention. Comprehensive on-going policies are required, covering technology, methodology, economic and regulatory aspects; in addition,  such policies are dependent on strong stakeholder engagement. This is a new process where we must learn by doing; therefore, carefully assessing the results of the different interventions is crucial to ensuring success.

Awtur estern

Rafael Rivera Pastor, Carlota Tarín Quirós (Iclaves)

New global interactive strategies for teaching and learning

27-03-2014

The world of education is currently undergoing a massive transformation as a result of the digital revolution, which has created new opportunities and challenges both for governments and educational establishments. In 2013, the European Commission published a communication on innovative teaching and learning through digital technologies in the EU, to encourage high-quality education.

The world of education is currently undergoing a massive transformation as a result of the digital revolution, which has created new opportunities and challenges both for governments and educational establishments. In 2013, the European Commission published a communication on innovative teaching and learning through digital technologies in the EU, to encourage high-quality education.

Avvenimenti fil-ġejjieni

25-02-2021
Hearing on Long distance transports inside EU
Smigħ -
ANIT
25-02-2021
The EU-Mercosur Trade Agreement
Smigħ -
INTA
25-02-2021
Joint Public Hearing ‘Plastics and waste management in the circular economy’
Smigħ -
PETI ENVI

Sħab