Il-links miġbura f'din il-paġna jagħtu intwizzjoni dwar il-ħidmiet interni tal-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament.
 • Servizz ta' Riċerka għall-Membri

  x

  Servizz ta' Riċerka għall-Membri


  Is-Servizz ta' Riċerka għall-Membri jipprovdi tgħarrif speċifikat għall-Membri, kif ukoll riċerka dwar il-politiki, kwistjonijiet u leġiżlazzjoni ewlenin tal-UE. Huwa parti mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Valutazzjoni tal-Impatt

  x

  Valutazzjoni tal-Impatt


  Il-Valutazzjoni tal-Impatt tidentifika l-effetti prevedibbli ta' leġiżlazzjoni proposta fl-oqsma ekonomiċi, soċjali, ambjentali u ta' tip ieħor. Hija parti mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Dipartimenti Tematiċi

  x

  Dipartimenti Tematiċi


  Il-ħames Dipartimenti Tematiċi huma responsabbli biex jipprovdu għarfien espert, analiżi u konsulenza tematika indipendenti ta' livell għoli, kemm internament u kemm esternament, fuq talba tal-kumitati u korpi parlamentari oħra. Huma involuti mill-qrib fil-ħidma tal-kumitati li jappoġġaw fit-tiswir tal-leġiżlazzjoni dwar il-politiki tal-UE u l-eżerċitar ta' skrutinju demokratiku fuqhom.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Prospettiva Xjentifika (STOA)

  x

  Prospettiva Xjentifika (STOA)


  Fi ħdan l-EPRS, l-Unità tal-Prospettiva Xjentifika (STOA) twettaq riċerka u tipprovdi pariri strateġiċi fil-qasam tal-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi u fil-prospettiva xjentifika. Hija twettaq studji u torganizza eventi taħt il-gwida tal-Panel ta' STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Governanza Ekonomika

  x

  Governanza Ekonomika


  L-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika tipprovdi informazzjoni lill-Membri rigward l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' governanza ekonomika u superviżjoni bankarja fl-Unjoni, b'mod partikolari fiż-Żona tal-Euro.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Ewrobarometru tal-PE

  x

  Ewrobarometru tal-PE


  Il-Parlament Ewropew b'mod regolari jikkummissjona stħarriġ rigward l-opinjoni pubblika fl-Istati Membri. Dan hu mezz biex il-Parlament jibqa' f'kuntatt mal-perċezzjonijiet tal-poplu u ma' dak li hu mistenni minn ħidmietu u mill-ħidma tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Valur Miżjud Ewropew

  x

  Valur Miżjud Ewropew


  L-istudji dwar il-Valur Miżjud Ewropew jidentifikaw il-ħtieġa għal azzjoni f'livell Ewropew permezz ta' analiżi tal-benefiċċju potenzjali ta' azzjoni futura min-naħa tal-Unjoni. Hija parti mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Osservatorju leġiżlattiv

Minn hawn tista' ssegwi pass pass il-proċess Ewropew tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Skopri x'ġara s'issa u xi jmiss.

Reġistru ta' dokumenti

Ir-reġistru jiġbor kull dokument uffiċjali prodott mill-Parlament Ewropew jew li dan irċieva mit-3 ta' Diċembru 2001 ‘il quddiem. Tista' tfittex permezz ta' kelma ewlenija, l-awtur, id-data, in-numru ta' referenza jew it-tip ta' dokument.

Blogg EPRS

Permezz tal-blogg tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, tista' tidħol f'kuntatt dirett mat-tim ta' speċjalisti li jgħinu lill-Membri fir-riċerka tagħhom u fil-ħidma tagħhom ta' tħejjija ta' leġiżlazzjoni.

ESPAS

ESPAS huwa proġett interistituzzjonali uniku mmirat biex isaħħaħ l-isforzi tal-UE fil-qasam kruċjali tal-ippjanar bil-quddiem.

ORBIS - Pjattaforma ta' studji ta' previżjoni

Żur l-akbar bibljoteka fid-dinja ta' studji prospettivi. Skopri it-tendenzi fit-tul li se jsawru s-soċjetà. Aqra, tgħallem u kkontempla varjetà wiesgħa ta' suġġetti li jirrigwardaw lilek u lill-bqija taċ-ċittadini tad-dinja.

URBIS - Pjattaforma ta' studji tal-implimentazzjoni

Dak kollu li hu relatat mal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni, minn parlamenti nazzjonali, reġjuni, bliet u sħab soċjali.

Skedi Informattivi dwar l-Unjoni Ewropea

L-Iskedi Informattivi huma sors konċiż imma komprensiv ta' informazzjoni li tagħti ħarsa ġenerali lejn l-integrazzjoni Ewropea u l-kontribut tal-Parlament Ewropew għal dak il-proċess. Jiġu aġġornati b'mod regolari u jistgħu jiġu kkonsultati fis-sit Think Tank jew fil-paġna Skedi Informattivi.

EU Bookshop

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-UE huma disponibbli fl-EU Bookshop, il-ħanut tal-kotba, il-librerija u l-arkivju tal-pubblikazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE.