De eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): II — Rechtstreekse betalingen aan landbouwers

01-04-2018

Bij de hervorming van 2003 en de "check-up" van 2009 werd het grootste deel van de rechtstreekse steun ontkoppeld. In Verordening (EU) nr. 1307/2013 wordt voorzien in één rechtsgrondslag en een volledige regelgeving om de rechtstreekse betalingen aan landbouwers gerichter, rechtvaardiger en "groener" te maken.

Bij de hervorming van 2003 en de "check-up" van 2009 werd het grootste deel van de rechtstreekse steun ontkoppeld. In Verordening (EU) nr. 1307/2013 wordt voorzien in één rechtsgrondslag en een volledige regelgeving om de rechtstreekse betalingen aan landbouwers gerichter, rechtvaardiger en "groener" te maken.