Trans-Europese netwerken – richtsnoeren

01-02-2018

In het Verdrag van Maastricht werd voor het eerst de doelstelling geformuleerd om trans-Europese netwerken (TEN’s) voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen en alle regio’s van de EU hierop aan te sluiten. Deze doelstelling werd behouden in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze netwerken zijn bedoeld als instrument om bij te dragen tot de groei van de interne markt en om werkgelegenheid te helpen creëren. Dit gebeurt in overeenstemming met de doelstellingen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Eind 2013 vond er een fundamentele hervorming van het trans-Europese vervoersnet (TEN-T) plaats.

In het Verdrag van Maastricht werd voor het eerst de doelstelling geformuleerd om trans-Europese netwerken (TEN’s) voor vervoer, energie en telecommunicatie tot stand te brengen en alle regio’s van de EU hierop aan te sluiten. Deze doelstelling werd behouden in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze netwerken zijn bedoeld als instrument om bij te dragen tot de groei van de interne markt en om werkgelegenheid te helpen creëren. Dit gebeurt in overeenstemming met de doelstellingen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Eind 2013 vond er een fundamentele hervorming van het trans-Europese vervoersnet (TEN-T) plaats.