Trans-Atlantische betrekkingen: de VS en Canada

01-02-2018

De EU, de VS en Canada delen de waarden van democratie, mensenrechten en economische en politieke vrijheid. Ook is er overlap als het gaat om kwesties op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. De brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada en de strategische partnerschapsovereenkomst traden in 2017 voorlopig in werking. De onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen tussen de EU en de VS werden in 2017 stopgezet. Op 15 april 2019 heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan onderhandelingsrichtsnoeren ter opheffing van de industrietarieven.

De EU, de VS en Canada delen de waarden van democratie, mensenrechten en economische en politieke vrijheid. Ook is er overlap als het gaat om kwesties op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. De brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada en de strategische partnerschapsovereenkomst traden in 2017 voorlopig in werking. De onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen tussen de EU en de VS werden in 2017 stopgezet. Op 15 april 2019 heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan onderhandelingsrichtsnoeren ter opheffing van de industrietarieven.