Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

01-03-2018

Het vrije verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten over de grenzen heen neemt almaar toe. Voor burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen werkt de Europese Unie aan de uitbouw van justitiële samenwerking. Dit doet zij door bruggen te slaan tussen de verschillende rechtsstelsels. De belangrijkste doelstellingen op dit gebied zijn rechtszekerheid en een gemakkelijke en doeltreffende toegang tot de rechter. Hiertoe is het volgende nodig: identificatie van de bevoegde rechter, duidelijkheid ten aanzien van het toepasselijke recht en snelle en doeltreffende procedures voor erkenning en tenuitvoerlegging.

Het vrije verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten over de grenzen heen neemt almaar toe. Voor burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen werkt de Europese Unie aan de uitbouw van justitiële samenwerking. Dit doet zij door bruggen te slaan tussen de verschillende rechtsstelsels. De belangrijkste doelstellingen op dit gebied zijn rechtszekerheid en een gemakkelijke en doeltreffende toegang tot de rechter. Hiertoe is het volgende nodig: identificatie van de bevoegde rechter, duidelijkheid ten aanzien van het toepasselijke recht en snelle en doeltreffende procedures voor erkenning en tenuitvoerlegging.