Bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie

01-04-2018

Door de lidstaten te steunen bij de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie wil de Europese Unie de inclusiviteit van de Europese samenleving versterken, de samenhang vergroten en alle burgers gelijke toegang tot de beschikbare kansen en middelen geven.

Door de lidstaten te steunen bij de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en discriminatie wil de Europese Unie de inclusiviteit van de Europese samenleving versterken, de samenhang vergroten en alle burgers gelijke toegang tot de beschikbare kansen en middelen geven.