Werkgelegenheidsbeleid

01-01-2018

Meer en betere banen creëren is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie. De Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) draagt met behulp van een monitoringproces en geconnecteerde financieringsinstrumenten bij tot open coördinatie. De verantwoordelijkheid voor het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid ligt voornamelijk bij de regeringen van de lidstaten, maar op bepaalde gebieden is ook het EU-recht van toepassing.

Meer en betere banen creëren is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-strategie. De Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) draagt met behulp van een monitoringproces en geconnecteerde financieringsinstrumenten bij tot open coördinatie. De verantwoordelijkheid voor het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid ligt voornamelijk bij de regeringen van de lidstaten, maar op bepaalde gebieden is ook het EU-recht van toepassing.