Duurzame consumptie en productie

01-11-2017

Duurzame groei is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Geconfronteerd met een wereldwijde schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, is „meer doen met minder” de belangrijkste uitdaging voor producenten en consumenten. In een tijd van snelle klimaatverandering en een groeiende vraag naar energie en hulpbronnen heeft de EU, om deze uitdaging aan te gaan, een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven geïntroduceerd die zijn gericht op duurzame consumptie en productie. Hiermee zou de algehele milieuprestatie van producten gedurende hun hele levenscyclus moeten worden verbeterd, zou de vraag naar betere producten en productietechnieken moeten worden gestimuleerd en zouden consumenten geholpen moeten worden om hun keuzen met kennis van zaken te maken.

Duurzame groei is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Geconfronteerd met een wereldwijde schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, is „meer doen met minder” de belangrijkste uitdaging voor producenten en consumenten. In een tijd van snelle klimaatverandering en een groeiende vraag naar energie en hulpbronnen heeft de EU, om deze uitdaging aan te gaan, een scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven geïntroduceerd die zijn gericht op duurzame consumptie en productie. Hiermee zou de algehele milieuprestatie van producten gedurende hun hele levenscyclus moeten worden verbeterd, zou de vraag naar betere producten en productietechnieken moeten worden gestimuleerd en zouden consumenten geholpen moeten worden om hun keuzen met kennis van zaken te maken.