De bestrijding van klimaatverandering

01-02-2018

De Europese Unie (EU) behoort tot de belangrijkste economieën in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EU slaagde er begin 2018 al in de uitstoot van broeikasgassen met 23 % terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990, en streeft momenteel naar een vermindering met 40 % tegen 2030. De Europese Commissie presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal en heeft onlangs een pakket maatregelen voorgesteld met als doel de vaststelling van een ambitieuzer streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en de verwezenlijking van een koolstofvrije economie tegen 2050, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Om de EU op een evenwichtig traject te zetten naar koolstofneutraliteit in 2050 stelde de Commissie in september 2020 bovendien voor de klimaatambitie op te schroeven door het streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verhogen tot 55 % ten opzichte van het niveau van 1990.

De Europese Unie (EU) behoort tot de belangrijkste economieën in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EU slaagde er begin 2018 al in de uitstoot van broeikasgassen met 23 % terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990, en streeft momenteel naar een vermindering met 40 % tegen 2030. De Europese Commissie presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal en heeft onlangs een pakket maatregelen voorgesteld met als doel de vaststelling van een ambitieuzer streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en de verwezenlijking van een koolstofvrije economie tegen 2050, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Om de EU op een evenwichtig traject te zetten naar koolstofneutraliteit in 2050 stelde de Commissie in september 2020 bovendien voor de klimaatambitie op te schroeven door het streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verhogen tot 55 % ten opzichte van het niveau van 1990.