Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS)

01-02-2018

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentieel toezicht dat is bedoeld om consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit systeem omvat het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR), de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en Eiopa) en de nationale toezichthouders. Het ESFS ontwikkelt zich voortdurend om rekening te houden met de veranderende context waarin het opereert, met name de invoering van de bankenunie, de doelstelling om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentieel toezicht dat is bedoeld om consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit systeem omvat het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR), de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en Eiopa) en de nationale toezichthouders. Het ESFS ontwikkelt zich voortdurend om rekening te houden met de veranderende context waarin het opereert, met name de invoering van de bankenunie, de doelstelling om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.