Het EU-kader voor het begrotingsbeleid

01-01-2018

Om de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie te waarborgen, is een solide kader nodig om onhoudbare overheidsfinanciën voor zover mogelijk te voorkomen. Eind 2011 is een hervorming (onderdeel van het zogenoemde “sixpack”) tot wijziging van het stabiliteits- en groeipact in werking getreden. Een andere hervorming op dit beleidsterrein, het intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, met inbegrip van het begrotingspact, is begin 2013 in werking getreden. Daarnaast is in mei 2013 een verordening betreffende het beoordelen van nationale ontwerpbegrotingsplannen, die deel uitmaakt van het zogenoemde “twopack” van kracht geworden.

Om de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie te waarborgen, is een solide kader nodig om onhoudbare overheidsfinanciën voor zover mogelijk te voorkomen. Eind 2011 is een hervorming (onderdeel van het zogenoemde “sixpack”) tot wijziging van het stabiliteits- en groeipact in werking getreden. Een andere hervorming op dit beleidsterrein, het intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, met inbegrip van het begrotingspact, is begin 2013 in werking getreden. Daarnaast is in mei 2013 een verordening betreffende het beoordelen van nationale ontwerpbegrotingsplannen, die deel uitmaakt van het zogenoemde “twopack” van kracht geworden.