Uitgaven van de Unie

01-05-2018

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de begrotingsmaxima gerespecteerd worden die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma’s en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert een hefboomeffect met betrekking tot de EU-uitgaven.

De begrotingsuitgaven worden gezamenlijk vastgesteld door de Raad en het Parlement. In de jaarlijkse EU-begroting moeten de begrotingsmaxima gerespecteerd worden die in het meerjarig financieel kader (MFK) zijn overeengekomen voor verschillende programma’s en beleidsterreinen, zoals die voor cohesie, landbouw en externe betrekkingen. Flexibiliteitsinstrumenten zorgen ervoor dat de EU kan reageren in het geval van onverwachte behoeften. Het gebruik van financiële instrumenten creëert een hefboomeffect met betrekking tot de EU-uitgaven.