Instandhouding van visbestanden

01-01-2018

Om de visbestanden in stand te houden, is het nodig deze bestanden ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe zijn diverse Europese normen opgesteld die de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van visbestanden, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserij-inspanning en andere technische maatregelen regelen.

Om de visbestanden in stand te houden, is het nodig deze bestanden ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe zijn diverse Europese normen opgesteld die de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van visbestanden, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserij-inspanning en andere technische maatregelen regelen.