Jeugd

01-09-2017

Jeugd is een nationaal beleidsgebied. Een harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten is uitgesloten. De rol van de EU is daarom ondersteunend. Het jeugdonderdeel van het programma Erasmus+ bevordert de uitwisseling van jongeren, zowel in de Europese Unie als met derde landen. De afgelopen jaren heeft de Europese Unie haar beleid ten aanzien van jongeren versterkt. Het initiatief voor het Europees Solidariteitskorps en het project DiscoverEU zijn hier goede voorbeelden van.

Jeugd is een nationaal beleidsgebied. Een harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten is uitgesloten. De rol van de EU is daarom ondersteunend. Het jeugdonderdeel van het programma Erasmus+ bevordert de uitwisseling van jongeren, zowel in de Europese Unie als met derde landen. De afgelopen jaren heeft de Europese Unie haar beleid ten aanzien van jongeren versterkt. Het initiatief voor het Europees Solidariteitskorps en het project DiscoverEU zijn hier goede voorbeelden van.