Communicatiebeleid

01-04-2018

De rechtsgrond voor de noodzaak van doeltreffende communicatie kan worden gevonden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het recht van alle burgers om te worden geïnformeerd over Europese kwesties wordt gewaarborgd. De EU-instellingen hebben een aantal instrumenten en diensten ontwikkeld om in contact te blijven met burgers en hen te informeren. Sinds de officiële invoering ervan in 2012 geeft het Europese burgerinitiatief burgers de kans om meer rechtstreeks te worden betrokken bij nieuwe wetgeving en Europese kwesties.

De rechtsgrond voor de noodzaak van doeltreffende communicatie kan worden gevonden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het recht van alle burgers om te worden geïnformeerd over Europese kwesties wordt gewaarborgd. De EU-instellingen hebben een aantal instrumenten en diensten ontwikkeld om in contact te blijven met burgers en hen te informeren. Sinds de officiële invoering ervan in 2012 geeft het Europese burgerinitiatief burgers de kans om meer rechtstreeks te worden betrokken bij nieuwe wetgeving en Europese kwesties.