Terugtrekking van het VK uit de EU - Volgende stappen

28-06-2016

Bij het referendum dat op 23 juni in het Verenigd Koninkrijk is gehouden over de vraag of het VK in de Europese Unie moet blijven of deze moet verlaten, heeft 51,9 % van de stemgerechtigden (bij een opkomst van 71,8 %) zich uitgesproken voor terugtrekking uit de Unie. Hoewel het formeel om een raadgevend referendum ging, hadden de Britse premier, David Cameron, en zijn regering van tevoren duidelijk aangegeven dat de uitslag als bindend zou worden beschouwd. Bij de aankondiging van zijn aftreden zei Cameron dat het VK de procedure, als bedoeld in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), die terugtrekking van een lidstaat mogelijk maakt, zou inleiden, maar dat daarmee zou worden gewacht tot de verkiezing van zijn opvolger (uiterlijk in oktober). In een resolutie die de leden van het Europees Parlement op 28 juni op een bijzondere plenaire vergadering hebben aangenomen, verzoeken zij de Britse regering om tot "een snelle en coherente uitvoering van de terugtrekkingsprocedure" te komen, "schadelijke onzekerheid voor iedereen te voorkomen en de integriteit van de Unie te beschermen".

Bij het referendum dat op 23 juni in het Verenigd Koninkrijk is gehouden over de vraag of het VK in de Europese Unie moet blijven of deze moet verlaten, heeft 51,9 % van de stemgerechtigden (bij een opkomst van 71,8 %) zich uitgesproken voor terugtrekking uit de Unie. Hoewel het formeel om een raadgevend referendum ging, hadden de Britse premier, David Cameron, en zijn regering van tevoren duidelijk aangegeven dat de uitslag als bindend zou worden beschouwd. Bij de aankondiging van zijn aftreden zei Cameron dat het VK de procedure, als bedoeld in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), die terugtrekking van een lidstaat mogelijk maakt, zou inleiden, maar dat daarmee zou worden gewacht tot de verkiezing van zijn opvolger (uiterlijk in oktober). In een resolutie die de leden van het Europees Parlement op 28 juni op een bijzondere plenaire vergadering hebben aangenomen, verzoeken zij de Britse regering om tot "een snelle en coherente uitvoering van de terugtrekkingsprocedure" te komen, "schadelijke onzekerheid voor iedereen te voorkomen en de integriteit van de Unie te beschermen".