Tien aanvullende technologieën die ons leven kunnen veranderen

14-07-2017

In 2015 betrad het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) van het Europees Parlement nieuw terrein met de publicatie "Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen - potentiële effecten en beleidsimplicaties", waarbij elk hoofdstuk een bepaalde technologie in de schijnwerpers zet, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beloften en mogelijke negatieve gevolgen ervan alsook aan de rol die het Europees Parlement bij de vormgeving van deze ontwikkelingen kan en zou moeten spelen. Deze nieuwe studie zet die werkzaamheden voort door tien aanvullende technologieën te presenteren die steeds meer de aandacht vereisen van de beleidsmakers. De onderwerpen van de huidige studie zijn gekozen om de uiteenlopende onderwerpen te weerspiegelen die door het STOA-panel van het Parlement zullen worden behandeld voor de achtste parlementaire termijn (2014-2019). Deze publicatie is niet alleen bedoeld om de aandacht te richten op deze tien bijzondere technologieën, maar ook om te bevorderen dat er verder wordt nagedacht over andere technologische ontwikkelingen die zich misschien nog in een vroeg stadium bevinden, maar op vergelijkbare wijze op korte of op lange termijn een gigantische impact kunnen hebben op ons leven.

In 2015 betrad het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) van het Europees Parlement nieuw terrein met de publicatie "Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen - potentiële effecten en beleidsimplicaties", waarbij elk hoofdstuk een bepaalde technologie in de schijnwerpers zet, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beloften en mogelijke negatieve gevolgen ervan alsook aan de rol die het Europees Parlement bij de vormgeving van deze ontwikkelingen kan en zou moeten spelen. Deze nieuwe studie zet die werkzaamheden voort door tien aanvullende technologieën te presenteren die steeds meer de aandacht vereisen van de beleidsmakers. De onderwerpen van de huidige studie zijn gekozen om de uiteenlopende onderwerpen te weerspiegelen die door het STOA-panel van het Parlement zullen worden behandeld voor de achtste parlementaire termijn (2014-2019). Deze publicatie is niet alleen bedoeld om de aandacht te richten op deze tien bijzondere technologieën, maar ook om te bevorderen dat er verder wordt nagedacht over andere technologische ontwikkelingen die zich misschien nog in een vroeg stadium bevinden, maar op vergelijkbare wijze op korte of op lange termijn een gigantische impact kunnen hebben op ons leven.