Europa voor de burgers (2014-2020)

10-09-2012

De bedoeling is om met deze nota een beknopt en kritisch overzicht te geven van het voorgestelde programma "Europa voor de burgers" 2014-2020, dat als doelstelling heeft het gedenken te versterken en de burgerparticipatie in Europa te vergroten. Op basis van een schets van eerdere initiatieven voor "actief burgerschap" op Europees niveau en het huidige programma "Europa voor de burgers", wordt de oorsprong van het nieuwe Commissievoorstel en de inhoud, alsmede de ontvangst daarvan door andere EU-instellingen en belanghebbenden geanalyseerd. Ook worden de respectieve sterke en zwakke punten onderzocht, waarna een aantal aanbevelingen volgt om het wetgevingsvoorstel te wijzigen.

De bedoeling is om met deze nota een beknopt en kritisch overzicht te geven van het voorgestelde programma "Europa voor de burgers" 2014-2020, dat als doelstelling heeft het gedenken te versterken en de burgerparticipatie in Europa te vergroten. Op basis van een schets van eerdere initiatieven voor "actief burgerschap" op Europees niveau en het huidige programma "Europa voor de burgers", wordt de oorsprong van het nieuwe Commissievoorstel en de inhoud, alsmede de ontvangst daarvan door andere EU-instellingen en belanghebbenden geanalyseerd. Ook worden de respectieve sterke en zwakke punten onderzocht, waarna een aantal aanbevelingen volgt om het wetgevingsvoorstel te wijzigen.