Financieringsinstrumenten voor de vervoersinfrastructuur van de EU

15-06-2012

Deze studie biedt een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige financieringsinstrumenten en -bronnen voor de vervoersinfrastructuur van de EU, in het bijzonder voor het TEN-T. Tevens bevat de studie een meer analytische bespreking van deze instrumenten tegen de achtergrond van wijzigingen in het onderliggende beleidskader.

Deze studie biedt een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige financieringsinstrumenten en -bronnen voor de vervoersinfrastructuur van de EU, in het bijzonder voor het TEN-T. Tevens bevat de studie een meer analytische bespreking van deze instrumenten tegen de achtergrond van wijzigingen in het onderliggende beleidskader.

Externe auteur

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)