Een onderzoek naar megatrucks - Belangrijke kwesties en casestudy's

15-11-2013

In deze studie wordt een analyse gegeven van het huidige bewijs over langere en zwaardere voertuigen (LZV's) en de impact die het toestaan van het gebruik van deze “megatrucks” in de EU kan hebben, zoals het geval is in Finland en Zweden, waar LZV's reeds aan het normale verkeer mogen deelnemen. De studie is gebaseerd op een literatuurbespreking van vooraanstaand onderzoek op dit gebied en op casestudy's, waarbij is gekeken naar de ervaringen met LZV's in de vijf lidstaten waar ze reeds zijn toegestaan of er proeven mee worden gehouden. Daarnaast zijn beschikbare statistische gegevens geanalyseerd en wordt ingegaan op de impact die “megatrucks” hebben op de EU-doelstellingen inzake de verkeersveiligheid en de uitstoot van broeikasgassen.

In deze studie wordt een analyse gegeven van het huidige bewijs over langere en zwaardere voertuigen (LZV's) en de impact die het toestaan van het gebruik van deze “megatrucks” in de EU kan hebben, zoals het geval is in Finland en Zweden, waar LZV's reeds aan het normale verkeer mogen deelnemen. De studie is gebaseerd op een literatuurbespreking van vooraanstaand onderzoek op dit gebied en op casestudy's, waarbij is gekeken naar de ervaringen met LZV's in de vijf lidstaten waar ze reeds zijn toegestaan of er proeven mee worden gehouden. Daarnaast zijn beschikbare statistische gegevens geanalyseerd en wordt ingegaan op de impact die “megatrucks” hebben op de EU-doelstellingen inzake de verkeersveiligheid en de uitstoot van broeikasgassen.

Externe auteur

James Steer, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath, Roberta Frisoni, Fabrizio Carippo and Davide Ranghetti (Steer Davies Gleave)