FOCUS OP: Duaal onderwijs: een brug over woelig water?

15-10-2014

Werkervaring wordt in het bedrijfsleven heel belangrijk geacht en voor starters op de arbeidsmarkt vormt gebrek aan die ervaring een belangrijk obstakel. Veel jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel: zij vinden geen eerste baan en worden vervolgens nergens aangenomen omdat zij geen werkervaring hebben. Leercontracten zijn aantoonbaar van grote invloed op de bevordering van de jeugdwerkgelegenheid, en het is in belangrijke mate aan deze vorm van onderwijs te danken dat sommige Europese landen een lage jeugdwerkloosheid kennen. Zowel in de mededeling Een andere kijk op onderwijs als in de mededeling van 2013 over jeugdwerkgelegenheid spoorde de Europese Commissie de lidstaten aan tot meer inzet voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) van wereldniveau om de kwaliteit van de beroepsvaardigheden te verbeteren, en voor de bevordering van werkplekleren, inclusief leercontracten en leerplaatsen van hoog niveau en duale onderwijsstelsels. In datzelfde verband bracht het Europees Parlement (EP) op verzoek van zijn Commissie cultuur en onderwijs een studie uit waarin de sterke en zwakke punten van duaal onderwijs worden geanalyseerd en waarin de beleidsontwikkelingen in de EU-28 met betrekking tot de invoering en/of verbetering van deze vorm van leren onder de loep worden genomen.

Werkervaring wordt in het bedrijfsleven heel belangrijk geacht en voor starters op de arbeidsmarkt vormt gebrek aan die ervaring een belangrijk obstakel. Veel jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel: zij vinden geen eerste baan en worden vervolgens nergens aangenomen omdat zij geen werkervaring hebben. Leercontracten zijn aantoonbaar van grote invloed op de bevordering van de jeugdwerkgelegenheid, en het is in belangrijke mate aan deze vorm van onderwijs te danken dat sommige Europese landen een lage jeugdwerkloosheid kennen. Zowel in de mededeling Een andere kijk op onderwijs als in de mededeling van 2013 over jeugdwerkgelegenheid spoorde de Europese Commissie de lidstaten aan tot meer inzet voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) van wereldniveau om de kwaliteit van de beroepsvaardigheden te verbeteren, en voor de bevordering van werkplekleren, inclusief leercontracten en leerplaatsen van hoog niveau en duale onderwijsstelsels. In datzelfde verband bracht het Europees Parlement (EP) op verzoek van zijn Commissie cultuur en onderwijs een studie uit waarin de sterke en zwakke punten van duaal onderwijs worden geanalyseerd en waarin de beleidsontwikkelingen in de EU-28 met betrekking tot de invoering en/of verbetering van deze vorm van leren onder de loep worden genomen.