De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn niet af te meten aan de hand van operationele nettosaldo’s

19-02-2020

Nationale operationele begrotingssaldo’s houden geen rekening met alle economische en niet-monetaire voordelen die lidstaten ondervinden van hun EU-lidmaatschap. Op veel beleidsterreinen met grensoverschrijdende kenmerken en waarbij behoefte is aan kritieke massa, kan gemeenschappelijke actie op EU-niveau leiden tot betere resultaten dan gefragmenteerde nationale initiatieven. Uit diverse studies blijkt dat de interne markt heeft geleid tot meer werkgelegenheid en groei. Het effect van de verdieping van de interne markt sinds 1990 wordt gekwantificeerd op 3,6 miljoen nieuwe banen. Daarnaast zou het bnp van de EU 8,7% lager zijn als er geen integratie van de markt had plaatsgevonden. De gemiddelde EU-burger verdient 840 EUR per jaar meer dankzij de interne markt. Al profiteren alle EU-burgers van inkomensgroei dankzij de internemarkt, in absolute zin is dit effect het grootst voor West-Europeanen. Voor wat betreft het bnp zijn de baten en verliezen meer vergelijkbaar.

Nationale operationele begrotingssaldo’s houden geen rekening met alle economische en niet-monetaire voordelen die lidstaten ondervinden van hun EU-lidmaatschap. Op veel beleidsterreinen met grensoverschrijdende kenmerken en waarbij behoefte is aan kritieke massa, kan gemeenschappelijke actie op EU-niveau leiden tot betere resultaten dan gefragmenteerde nationale initiatieven. Uit diverse studies blijkt dat de interne markt heeft geleid tot meer werkgelegenheid en groei. Het effect van de verdieping van de interne markt sinds 1990 wordt gekwantificeerd op 3,6 miljoen nieuwe banen. Daarnaast zou het bnp van de EU 8,7% lager zijn als er geen integratie van de markt had plaatsgevonden. De gemiddelde EU-burger verdient 840 EUR per jaar meer dankzij de interne markt. Al profiteren alle EU-burgers van inkomensgroei dankzij de internemarkt, in absolute zin is dit effect het grootst voor West-Europeanen. Voor wat betreft het bnp zijn de baten en verliezen meer vergelijkbaar.

Externe auteur

Marta Pilati, Fabian Zuleeg