De rol van steden in het cohesiebeleid 2014-2020

14-08-2014

Stedelijke regio's zijn een belangrijke factor in de regionale ontwikkeling. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 leverden steden en stedelijke gebieden vooral input op projectniveau. In de programmeringsperiode 2014- 2020 versterkt het cohesiebeleid de rol van stedelijke gebieden. Steden blijken in de praktijk evenwel een rol van vergelijkbare omvang te spelen. Aangezien de programmeringsperiode bijna is afgerond, is er weinig mogelijkheid om nog invloed uit te oefenen op het ontwerp van de nieuwe programma's. De volgende mogelijkheid om steden te betrekken is tijdens de programmeringsperiode, als onderdeel van partnerschappen.

Stedelijke regio's zijn een belangrijke factor in de regionale ontwikkeling. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 leverden steden en stedelijke gebieden vooral input op projectniveau. In de programmeringsperiode 2014- 2020 versterkt het cohesiebeleid de rol van stedelijke gebieden. Steden blijken in de praktijk evenwel een rol van vergelijkbare omvang te spelen. Aangezien de programmeringsperiode bijna is afgerond, is er weinig mogelijkheid om nog invloed uit te oefenen op het ontwerp van de nieuwe programma's. De volgende mogelijkheid om steden te betrekken is tijdens de programmeringsperiode, als onderdeel van partnerschappen.