Het aandeel van het goederenvervoer van en naar havens in de EU

16-03-2015

In deze studie wordt het vervoersaandeel van het havenverkeer in de EU belicht. Er worden gegevens samengebracht over havenverkeer en de kenmerken ervan, en de verschillende vervoerswijzen die worden gebruikt om de havens met de eindbestemmingen van de goederen te verbinden worden geanalyseerd, met inbegrip van overlading, de korte vaart en binnenhavens. Deze studie helpt om te beoordelen in hoeverre er voortuitgang is geboekt ten aanzien van de beleidsdoelstellingen inzake de overschakeling van vervoer over de weg naar alternatieve vervoerswijzen.

In deze studie wordt het vervoersaandeel van het havenverkeer in de EU belicht. Er worden gegevens samengebracht over havenverkeer en de kenmerken ervan, en de verschillende vervoerswijzen die worden gebruikt om de havens met de eindbestemmingen van de goederen te verbinden worden geanalyseerd, met inbegrip van overlading, de korte vaart en binnenhavens. Deze studie helpt om te beoordelen in hoeverre er voortuitgang is geboekt ten aanzien van de beleidsdoelstellingen inzake de overschakeling van vervoer over de weg naar alternatieve vervoerswijzen.