Strategische samenhang van het cohesiebeleid: vergelijking van de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020

16-02-2015

Deze studie heeft tot doel te beoordelen hoe invulling en uitvoering is gegeven aan de strategische samenhang van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Op basis van een analyse van documenten en vraaggesprekken met autoriteiten van de lidstaten luidt de conclusie dat de samenhang in het algemeen is verbeterd ten opzichte van de voorgaande periode. Maar er wordt ook gewezen op een aantal Europese en binnenlandse uitdagingen om een strategisch samenhangende benadering tussen verschillende Europese structuur- en investeringsfondsen en met andere EU-beleidsterreinen te garanderen.

Deze studie heeft tot doel te beoordelen hoe invulling en uitvoering is gegeven aan de strategische samenhang van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Op basis van een analyse van documenten en vraaggesprekken met autoriteiten van de lidstaten luidt de conclusie dat de samenhang in het algemeen is verbeterd ten opzichte van de voorgaande periode. Maar er wordt ook gewezen op een aantal Europese en binnenlandse uitdagingen om een strategisch samenhangende benadering tussen verschillende Europese structuur- en investeringsfondsen en met andere EU-beleidsterreinen te garanderen.