De verkiezingen voor het Europees Parlement europeaniseren 1 Overzicht van de uitvoering van Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad en de harmonisatie van de nationale regels voor de Europese verkiezingen

03-06-2021

In deze studie, die op verzoek van de commissie AFCO is uitgevoerd door de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken van het Europees Parlement, worden de belangrijkste belemmeringen voor de eenmaking en modernisering van de Europese verkiezingen in de verschillende lidstaten onderzocht. In de studie wordt een overzicht gegeven van de uitvoering van Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad en wordt met name gewezen op het belang van de standaardisering en harmonisatie van de stembiljetten als manier om kiezers naar behoren te informeren en het systeem van Europese partijen te versterken. Meer in het algemeen wordt in de studie geconcludeerd dat de Europese en nationale politieke partijen hun banden verder moeten verdiepen, aangezien zij een essentieel onderdeel van het Europese politieke systeem vormen en het transnationale karakter van de Europese verkiezingen kunnen vergroten.

In deze studie, die op verzoek van de commissie AFCO is uitgevoerd door de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken van het Europees Parlement, worden de belangrijkste belemmeringen voor de eenmaking en modernisering van de Europese verkiezingen in de verschillende lidstaten onderzocht. In de studie wordt een overzicht gegeven van de uitvoering van Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad en wordt met name gewezen op het belang van de standaardisering en harmonisatie van de stembiljetten als manier om kiezers naar behoren te informeren en het systeem van Europese partijen te versterken. Meer in het algemeen wordt in de studie geconcludeerd dat de Europese en nationale politieke partijen hun banden verder moeten verdiepen, aangezien zij een essentieel onderdeel van het Europese politieke systeem vormen en het transnationale karakter van de Europese verkiezingen kunnen vergroten.