Toekomstige activiteiten

EU flag with coins
Hoorzittingen ECON

On Tuesday 30 May 2023, from 14:30 to 16:30, the ECON Committee will hold a public hearing on " EU Listing Act: Is the EU Listings Regime fit for purpose?".

Image of the EPRS Library reading room
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

EPRS is pleased to welcome Professor Loukas Tsoukalis, Professor at Paris School of International Affairs, Sciences Po, and Emeritus Professor of the University of Athens, who will talk about his last book 'Europe’s Coming of Age' (2023).

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels. If you don't have an accreditation or an EU Institutions security badge please register by 5 June.

Hoorzittingen

Volgens artikel 193 van het Reglement kan een commissie een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle informatie over de hoorzittingen van commissies, inclusief programma's, posters en bijdragen van de sprekers.

Workshops

Workshops worden georganiseerd door de beleidsondersteunende afdelingen en de afdeling Wetenschappelijke Toekomstverkenningen (STOA) en worden beheerd in overeenstemming met het Financieel Reglement. Zij zijn niet noodzakelijk openbaar, maar kunnen tijdens een commissievergadering plaatsvinden.

EPRS-rondetafels over beleid en EPRS-boekpresentaties

EPRS-rondetafels over beleid en EPRS-boekpresentaties

Andere evenementen

Overige beleidsgerelateerde evenementen