Zoeken

Uw resultaten

Resultaat 10 van 16 resultaten

This briefing on gender balance in the college of the European Court of Auditors aims to shed light on the balance between male and female members, from a historical perspective as the ECA has a reputation of being a rather male-dominated institution.

This study presents detail on pension rights of Members of the European Parliament, looking at arrangements in the Member States prior to the entry into force of the Members’ Statute in 2009; and EU-level pension arrangements, i.e. the Provisional Pension Schemes, the Voluntary Pension Scheme, and pension rights under the Members’ Statute. Moreover, a comparative analysis of the different arrangements is provided.

This briefing explores the performance gap between EU-15 and EU-13 countries under Horizon 2020, the reasons for this gap and policy options at national and EU levels.

This briefing analyses gender and geographical balance in the governance structures of Horizon 2020.

On the occasion of the nomination of a new Polish member for the Court of Auditors, this briefing describes the national nomination process and the roles of EP and Council.

Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

De Rekenkamer

Infopagina's over de EU 01-01-2018

De Europese Rekenkamer is belast met het controleren van de financiën van de EU. In haar hoedanigheid van extern controleur van de EU draagt de Rekenkamer bij aan het verbeteren van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

Hoger onderwijs

Infopagina's over de EU 01-09-2017

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wordt het beleid op het gebied van hoger onderwijs bepaald op het niveau van de afzonderlijke EU-lidstaten. De EU speelt hier dan ook vooral een ondersteunende en een coördinerende rol. De belangrijkste doelstellingen van het optreden van de Unie op het gebied van hoger onderwijs zijn onder meer: het ondersteunen van de mobiliteit van studenten en personeel; het bevorderen van de wederzijdse erkenning van diploma's en studietijdvakken; het bevorderen van ...

Taalbeleid

Infopagina's over de EU 01-09-2017

In het kader van de bevordering van mobiliteit en intercultureel begrip heeft de EU het leren van talen aangewezen als een belangrijke prioriteit en financiert zij talloze programma's en projecten op dit gebied. Meertaligheid speelt volgens de EU een belangrijke rol in het Europese concurrentievermogen. Een van de doelstellingen van het Europese taalbeleid is dan ook dat iedere Europese burger naast zijn moedertaal twee andere talen beheerst.