Zoeken

Uw resultaten

Resultaat 10 van 16 resultaten

The European Parliament is the only democratically elected body in the EU. Yet, unlike most parliaments, it has no formal right of legislative initiative. Initiating legislation lies almost solely with the EU's executive bodies, the Commission, and – to a limited but increasing extend – the European Council and the Council. This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, reveals that Parliament ...

The European Commission has a near monopoly on legislative initiative in the European Union (EU), with special initiative rights for other institutions applying only in certain specific cases. However, the European Parliament and the Council may invite the Commission to submit legislative proposals. Whilst this 'indirect' initiative right does not create an obligation on the Commission to propose the legislation requested, the Treaty of Lisbon codified the Commission's obligation to provide reasons ...

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens' participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument's functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing ...

Revising the European Citizens' Initiative

Kort overzicht 06-03-2019

The European Citizens' Initiative (ECI) has been in operation for almost seven years, and the rules governing its functioning are now subject to revision. Following interinstitutional negotiations, the Parliament and Council reached a provisional agreement on the Commission's proposal to revise the ECI. That agreement now requires formal approval by the co-legislators, and the European Parliament is expected to vote on the proposal during its March I plenary session.

The European Citizens' Initiative (ECI) is aimed at bringing the EU closer to its citizens, by enabling them to invite the European Commission to make a proposal for a legal act. Introduced by the Treaty of Lisbon, the ECI should provide every citizen with the right to participate in the democratic life of the Union. However, the ECI in practice has had various procedural hurdles, preventing the fulfilment of the regulation's objectives. The ECI is thus not fulfilling its potential with regard to ...

European Citizens' Initiative (ECI)

Kort overzicht 29-01-2018

The European Citizens' Initiative (ECI), introduced in 2009 with the Lisbon Treaty, is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, through addressing a request to the European Commission to make a proposal for a legal act. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. In September 2017, the European Commission presented a proposal for its amendment, picking up on a number ...

Het Europees burgerinitiatief

Infopagina's over de EU 01-10-2017

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is een belangrijk instrument van de participerende democratie in de Europese Unie. Het houdt in dat Europese burgers de Commissie kunnen verzoeken een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen ter uitvoering van de EU-Verdragen. Daarvoor moeten minimaal één miljoen handtekeningen zijn verzameld van EU-burgers die afkomstig zijn uit minstens een kwart van de lidstaten. Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 211/2011, waarin de procedures en voorwaarden ...

European Commission President Jean-Claude Juncker’s State of the Union address to the European Parliament, and the subsequent debate, on 13 September come in the context of the ongoing broader reflection on the future path of the European Union. This has been intensified by the first-ever withdrawal of a Member State from the Union; although lamented by most, this is often cited as an opportunity to rebuild the Union on stronger grounds. The debate will therefore feed into a larger reflection process ...

Het Europees burgerinitiatief

Kort overzicht 10-04-2017

Het Europees burgerinitiatief (EBI) werd in 2009 met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Het vormt een essentieel onderdeel van de participatiedemocratie en stelt burgers in staat actief deel te nemen aan het democratische leven van de EU door verzoeken voor wetgevingsvoorstellen te richten tot de Europese Commissie. De procedure en voorwaarden voor EBI's worden beheerst door Verordening (EU) nr. 211/2011 die van kracht is sinds april 2012. Het Europese burgerinitiatief vormde in 2015 het onderwerp ...

De Europese Commissie

Infopagina's over de EU 01-04-2017

De Commissie is de enige Europese instelling die bevoegd is om voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving te doen en beschikt over belangrijke uitvoeringsbevoegdheden op beleidsterreinen als mededinging en de handel met derde landen. Zij is het voornaamste uitvoerende orgaan van de Europese Unie en wordt gevormd door een College dat één commissaris per lidstaat telt. Ze zit eveneens de comités voor die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de EU-wetgeving. Het vroegere „comitologie”-stelsel ...