Zoeken

Uw resultaten

Resultaat 10 van 62 resultaten

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Rome. Aanvankelijk gekoppeld aan het landbouwbeleid, nam het na verloop van tijd een steeds onafhankelijker positie in. De hoofddoelstelling van het in 2002 hervormde GVB is het verzekeren van een duurzame visserijsector en het garanderen van stabiele inkomens en werkgelegenheid voor vissers. Het Verdrag van Lissabon voorziet in verschillende wijzigingen in het visserijbeleid. In 2013 bereikten de Raad en ...

Visserijcontrole en rechtshandhaving

Infopagina's over de EU 01-09-2017

Visserijcontrole en rechtshandhaving zijn erop gericht de correcte toepassing van de voorschriften op visserijgebied te waarborgen en, zo nodig, de naleving van deze regels af te dwingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dit terrein zijn verdeeld over de lidstaten, de Commissie en de marktdeelnemers. Tegen lidstaten die deze regels niet naleven kan een inbreukprocedure worden gestart.

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten was het eerste onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Bij de recente crisis in de visserijsector waren de mogelijkheden om in het kader van het GVB maatregelen te nemen beperkt gezien de aard van de interventiemechanismen en de geringe middelen die eraan zijn toegewezen. Dat heeft geleid tot een uitgebreide hervorming waarin de nieuwe grondslagen van de GMO en van het hele GVB zijn vastgesteld vanaf ...

Internationale betrekkingen op visserijgebied

Infopagina's over de EU 01-09-2017

Om juridische, ecologische, economische en sociale bestuurskaders op het gebied van duurzame visserij te bevorderen, toegang te krijgen tot belangrijke visgebieden in de wereld of om de toezicht op en controle en bewaking van de visserijactiviteiten te bevorderen om illegale vangsten te bestrijden, heeft de Europese Unie meer dan 20 internationale visserijovereenkomsten gesloten. De Europese Unie sluit bilaterale overeenkomsten, zoals partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, of multilaterale ...

De Europese visserij in cijfers

Infopagina's over de EU 01-09-2017

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten (EU-28) in 2014 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector, de aquacultuursector en de visverwerkende sector (2011) (tabel II), de voorzieningsbalans van visserij- en aquacultuurproducten in 2012 (tabel III), het verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2012 (tabel IV) en de verdeling door de ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

Briefing 06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...