Zoeken

Uw resultaten

Resultaat 5 van 5 resultaten

Europese Centrale Bank (ECB)

Infopagina's over de EU 01-11-2017

De Europese Centrale Bank is de centrale instelling van de economische en monetaire unie en zij is sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de uitvoering van het monetair beleid voor de eurozone. De ECB vormt samen met de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten het Europees Stelsel van centrale banken. De primaire doelstelling van het Europees Stelsel van centrale banken is de handhaving van de prijsstabiliteit. Sinds 4 november 2014 is de ECB belast met specifieke taken betreffende beleid ...

Europees monetair beleid

Infopagina's over de EU 01-11-2017

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten. De hoofddoelstelling van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. De besluiten van de Raad van Bestuur van de ECB worden, om deze hoofddoelstelling te bereiken, gestoeld op een monetaire beleidsstrategie met twee pijlers en uitgevoerd door middel van zowel standaard- als niet-standaardmaatregelen op het gebied van monetair beleid. De belangrijkste standaardinstrumenten ...

Upon request by the JURI Committee this in-depth analysis explains what general principles of EU administrative procedural law are, and how they can be formulated in the recitals of a Regulation on EU administrative procedure.

The aim of this note is to briefly present the state-of-play of a selection of topical subjects related to bank resolution, including topics that Ms König has been invited to discuss during the hearing. The note is prepared in advance of the first regular public hearing as referred to in Regulation (EU) No 806/2014.

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations ...