Zoeken

Uw resultaten

Resultaat 6 van 6 resultaten

This study presents an overview of Blue Growth emerging industries and investigates the linkages with the traditional maritime activity of fisheries with emphasis on small-scale fisheries. Positive synergies are investigated as well as possible opportunities (and threats) that Blue Growth can or should offer to small-scale fisheries and coastal communities in the context of economic growth, employment and innovation.

As the third largest socio-economic activity in the EU, tourism is important for growth and employment. Despite the depth of the economic crisis, the tourist industry in the EU has proved resilient with numbers of tourist trips remaining high. However, long-term trends suggest Europe is losing position in the global marketplace, with new destinations gaining ever growing market share. The Lisbon Treaty provides for faster and easier decision-making on EU measures in the field of tourism. Drawing ...

Dit verslag beschrijft en analyseert hoe, waarom, wanneer en waar het op industrieel erfgoed gebaseerde toerisme en het plattelandstoerisme tot ontwikkeling zijn gekomen in Europa. Er worden actuele kwesties met betrekking tot deze onderwerpen besproken en er worden suggesties gedaan om beide activiteiten uit te breiden en levensvatbaarder en duurzamer te maken, zodat zij de betrokken lokale gemeenschappen en Europa in zijn totaliteit grotere economische, ecologische en sociaal-culturele voordelen ...

In deze actualisering van de studie uit 2009 worden de uitdagingen en kansen in verband met de ontwikkeling van een Europees netwerk voor fietstoerisme geëvalueerd. Er wordt gekeken naar EuroVelo, een netwerk van 14 langeafstandsroutes beheerd door de Europese Federatie van fietsers dat in verschillende landen ontwikkeld wordt door een hele reeks partners. In de studie wordt de markt voor fietstoerisme tegen het licht gehouden en wordt een model voorgesteld voor de vraag naar EuroVelo. Ook worden ...

This study evaluates the challenges and opportunities of developing a cycle tourism network across Europe. It focuses on EuroVelo, a network of 12 long-distance routes managed by the European Cyclists’ Federation, which is being developed in different countries by a wide range of partners. The study reviews the market for cycle tourism in Europe and presents a EuroVelo demand modal. It reviews the carriage of cycles on trains. Finally, it evaluates the potential of the Iron Curtain Trail.

The report is based on the analysis of a number of documents from the EU and the industry relevant to the nature of the tourism sector, policy-making issues, and the more general area of sustainable development. The introduction to the report outlines the process of sustainable tourism. It briefly discusses the effects of the 11th September, and provides a brief overview of the European tourism industry and its place in the global economy. The first part of the report presents options on EU policy ...