27

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Fonds voor een rechtvaardige transitie

21-10-2020

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie is een nieuw financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid, dat tot doel heeft steun te verlenen aan gebieden die worden geconfronteerd met ernstige sociaal-economische uitdagingen die voortvloeien uit de transitie naar klimaatneutraliteit. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal de uitvoering van de Europese Green Deal vergemakkelijken, die tot doel heeft de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Economische, sociale en territoriale cohesie

01-11-2017

Om een harmonieuze ontwikkeling over de hele linie in de EU te bevorderen, versterkt de Unie haar economische, sociale en territoriale cohesie. De EU richt zich met name op het verminderen van de ongelijkheden in de ontwikkelingsniveaus van verschillende regio’s. Bij de betrokken regio’s wordt bijzondere aandacht besteed aan plattelandsgebieden, gebieden in industriële transitie en regio’s die te kampen hebben met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke ...

Om een harmonieuze ontwikkeling over de hele linie in de EU te bevorderen, versterkt de Unie haar economische, sociale en territoriale cohesie. De EU richt zich met name op het verminderen van de ongelijkheden in de ontwikkelingsniveaus van verschillende regio’s. Bij de betrokken regio’s wordt bijzondere aandacht besteed aan plattelandsgebieden, gebieden in industriële transitie en regio’s die te kampen hebben met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio’s met hun zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede eiland-, grens- en berggebieden.

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

01-11-2017

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is een van de voornaamste financiële instrumenten van het cohesiebeleid van de EU. Het heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio’s te helpen verminderen en de levensstandaard in de minst begunstigde regio’s te verbeteren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan regio’s die kampen met ernstige en aanhoudende natuurlijke of demografische nadelen, zoals de meest noordelijke regio’s, die een zeer lage bevolkingsdichtheid ...

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is een van de voornaamste financiële instrumenten van het cohesiebeleid van de EU. Het heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio’s te helpen verminderen en de levensstandaard in de minst begunstigde regio’s te verbeteren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan regio’s die kampen met ernstige en aanhoudende natuurlijke of demografische nadelen, zoals de meest noordelijke regio’s, die een zeer lage bevolkingsdichtheid hebben, en eilanden, grensoverschrijdende en bergachtige regio’s.

Cohesiefonds

01-11-2017

Het Cohesiefonds is opgericht in 1994 en draagt financieel bij aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in lidstaten met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde.

Het Cohesiefonds is opgericht in 1994 en draagt financieel bij aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in lidstaten met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde.

Europese territoriale samenwerking

01-11-2017

Europese territoriale samenwerking is de doelstelling van het cohesiebeleid dat erop gericht is problemen grensoverschrijdend op te lossen en gezamenlijk het potentieel van verschillende gebieden te ontwikkelen. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ondersteunt de volgende drie soorten samenwerkingsacties: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking.

Europese territoriale samenwerking is de doelstelling van het cohesiebeleid dat erop gericht is problemen grensoverschrijdend op te lossen en gezamenlijk het potentieel van verschillende gebieden te ontwikkelen. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ondersteunt de volgende drie soorten samenwerkingsacties: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking.

De ultraperifere gebieden

01-11-2017

De Europese Unie ondersteunt de ontwikkeling van de meest verafgelegen regio’s, bekend als de ultraperifere gebieden: Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje). De ondersteuning van deze gebieden is bedoeld om de problemen die zij door hun buitengewone ligging ondervinden te ondervangen.

De Europese Unie ondersteunt de ontwikkeling van de meest verafgelegen regio’s, bekend als de ultraperifere gebieden: Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje). De ondersteuning van deze gebieden is bedoeld om de problemen die zij door hun buitengewone ligging ondervinden te ondervangen.

Toekomstige activiteiten

28-10-2021
Workshop "Envisioning International Justice: what role for the ICC?"
Workshop -
DROI
28-10-2021
Dual quality of goods in the Single Market
Hoorzitting -
IMCO
28-10-2021
Public hearing on the "Luxletters revelations"
Hoorzitting -
FISC

Partners