12

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament

15-07-2019

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The European Parliament plays an important role in the appointment processes of two European Central Bank bodies: the Executive Board and the Supervisory Board (Chair and Vice-Chair). This paper aims to: a) provide an overview of the relevant procedural provisions, b) present a selection of past appointments; and c) describe the evolving role of the European Parliament in those procedures. This document was prepared by Policy Department A for the Economic and Monetary Affairs Committee.

The International Monetary Fund: 15th General Review of Quotas

03-04-2019

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of ...

The International Monetary Fund (IMF) is set to engage in a quota review which is likely to have important institutional, economic and political consequences. Quotas are an essential component of the governance structure of the IMF, defining the influence member countries exert in the decision-making processes, their financial commitments and access to financing in case of need. The 15th review is likely to revolve around two key issues: overall sufficiency of IMF resources and redistribution of quota shares between countries. This paper, prepared by Policy department A, aims to provide a general description of the quota system and the current state of play of the review. It also discusses the dimension of parliamentary scrutiny.

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

De Europese Investeringsbank

01-02-2018

De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen. Zij ondersteunt zowel projecten binnen als buiten de EU. De aandeelhouders van de bank zijn de EU-lidstaten. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder in het Europees Investeringsfonds (EIF) en vormt samen met laatstgenoemde de EIB-groep. Binnen het investeringsplan voor Europa als voorgesteld door de Commissie is de EIB-groep onderdeel ...

De Europese Investeringsbank (EIB) bevordert de doelstellingen van de Europese Unie door projectfinanciering op de lange termijn, garanties en advies beschikbaar te stellen. Zij ondersteunt zowel projecten binnen als buiten de EU. De aandeelhouders van de bank zijn de EU-lidstaten. De EIB is de meerderheidsaandeelhouder in het Europees Investeringsfonds (EIF) en vormt samen met laatstgenoemde de EIB-groep. Binnen het investeringsplan voor Europa als voorgesteld door de Commissie is de EIB-groep onderdeel van een overkoepelende strategie die erop gericht is de grote investeringskloof te dichten door investeerders vrij te stellen van sommige intrinsieke risico's van projecten.

Vrij verkeer van kapitaal

01-02-2018

Het vrije verkeer van kapitaal is niet alleen de meest recente van de vier fundamentele vrijheden van de Europese interne markt, maar – vanwege de unieke dimensie ervan met derde landen – ook de meest uitgebreide. De liberalisering van kapitaalstromen vorderde geleidelijk. Sinds het Verdrag van Maastricht (1994) zijn de beperkingen op kapitaalverkeer en betalingen weggenomen, zowel tussen lidstaten onderling als met derde landen. Het beginsel is rechtstreeks van toepassing, dat wil zeggen: er is ...

Het vrije verkeer van kapitaal is niet alleen de meest recente van de vier fundamentele vrijheden van de Europese interne markt, maar – vanwege de unieke dimensie ervan met derde landen – ook de meest uitgebreide. De liberalisering van kapitaalstromen vorderde geleidelijk. Sinds het Verdrag van Maastricht (1994) zijn de beperkingen op kapitaalverkeer en betalingen weggenomen, zowel tussen lidstaten onderling als met derde landen. Het beginsel is rechtstreeks van toepassing, dat wil zeggen: er is geen verdere wetgeving nodig, noch op EU-niveau, noch op het niveau van de lidstaten.

De geschiedenis van de Economische en Monetaire Unie

01-02-2018

De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het resultaat van een geleidelijke economische eenwording binnen de EU. De EMU vormt een uitbreiding van de interne markt van de EU, met gemeenschappelijke productvoorschriften en vrij verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten. In de eurozone, die momenteel 19 EU-lidstaten omvat, is een gemeenschappelijke munteenheid ingevoerd: de euro. Alle lidstaten van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, moeten de euro invoeren ...

De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het resultaat van een geleidelijke economische eenwording binnen de EU. De EMU vormt een uitbreiding van de interne markt van de EU, met gemeenschappelijke productvoorschriften en vrij verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten. In de eurozone, die momenteel 19 EU-lidstaten omvat, is een gemeenschappelijke munteenheid ingevoerd: de euro. Alle lidstaten van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, moeten de euro invoeren nadat zij minstens twee jaar hebben deelgenomen aan EMS II en op voorwaarde dat ze aan de convergentiecriteria voldoen. De Europese Centrale Bank (ECB) stippelt een gemeenschappelijk monetair beleid uit, dat wordt aangevuld met een geharmoniseerd belastingbeleid en een gecoördineerd economisch beleid. De verantwoordelijkheid voor het economische beleid in de EMU ligt niet bij één enkele instantie maar wordt gedeeld door de lidstaten en verscheidene EU-instellingen.

Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS)

01-02-2018

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentiële autoriteiten, waaronder het Europees Comité voor systeemrisico's, de drie Europese toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthouders. Het ESFS is erop gericht consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit toezichtsysteem ondergaat veranderingen als gevolg van de invoering van de bankenunie en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentiële autoriteiten, waaronder het Europees Comité voor systeemrisico's, de drie Europese toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthouders. Het ESFS is erop gericht consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit toezichtsysteem ondergaat veranderingen als gevolg van de invoering van de bankenunie en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Beleid inzake financiële diensten

01-02-2018

Financiële diensten vormen als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk element van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973), (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983), (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992), (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007), en (5) hervormingen ...

Financiële diensten vormen als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk element van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973), (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983), (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992), (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007), en (5) hervormingen na de crisis (sinds 2007). De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee die mogelijk gevolgen heeft voor de financiële dienstensector binnen de EU en daarbuiten.

Indirecte belastingen

01-02-2018

Tot de indirecte belastingen behoren de belasting op de toegevoegde waarde en accijnzen op alcohol, tabak en energie. Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde is algemeen van toepassing op goederen en diensten die voor gebruiks- of consumptiedoeleinden worden gekocht en verkocht in de EU. Accijnzen worden geheven over de verkoop of het gebruik van specifieke producten. De wetgevende maatregelen van de EU zijn gericht op coördinatie en onderlinge afstemming van de btw-wetgeving ...

Tot de indirecte belastingen behoren de belasting op de toegevoegde waarde en accijnzen op alcohol, tabak en energie. Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde is algemeen van toepassing op goederen en diensten die voor gebruiks- of consumptiedoeleinden worden gekocht en verkocht in de EU. Accijnzen worden geheven over de verkoop of het gebruik van specifieke producten. De wetgevende maatregelen van de EU zijn gericht op coördinatie en onderlinge afstemming van de btw-wetgeving en harmonisatie van de accijnzen op alcohol, tabak en energie om tot een goed functioneren van de interne markt te komen.

Directe belastingen: personen- en vennootschapsbelasting

01-02-2018

Directe belastingen vallen niet rechtstreeks onder de regels van de Europese Unie. Niettemin worden in diverse richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geharmoniseerde normen voor de vennootschaps- en personenbelasting vastgesteld. Bovendien zijn maatregelen genomen om belastingontduiking en dubbele belastingheffing te voorkomen.

Directe belastingen vallen niet rechtstreeks onder de regels van de Europese Unie. Niettemin worden in diverse richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geharmoniseerde normen voor de vennootschaps- en personenbelasting vastgesteld. Bovendien zijn maatregelen genomen om belastingontduiking en dubbele belastingheffing te voorkomen.

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.