15

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Commitments made at the hearing of Adina-Ioana VĂLEAN, Commissioner-designate - Transport

22-11-2019

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

Passagiersrechten

01-02-2018

Gemeenschappelijke regels moeten ervoor zorgen dat passagiers bij alle vervoerswijzen in geval van langdurige vertraging of annulering elementaire bijstand krijgen, en dat met name de meest kwetsbare reizigers in bescherming worden genomen. Met deze gemeenschappelijke regels worden ook schadevergoedingsprocedures ingevoerd. Er is echter nog steeds een groot aantal uitzonderingen mogelijk voor het vervoer over het spoor en over de weg, en er worden nog steeds veel geschillen voor de rechter gebracht ...

Gemeenschappelijke regels moeten ervoor zorgen dat passagiers bij alle vervoerswijzen in geval van langdurige vertraging of annulering elementaire bijstand krijgen, en dat met name de meest kwetsbare reizigers in bescherming worden genomen. Met deze gemeenschappelijke regels worden ook schadevergoedingsprocedures ingevoerd. Er is echter nog steeds een groot aantal uitzonderingen mogelijk voor het vervoer over het spoor en over de weg, en er worden nog steeds veel geschillen voor de rechter gebracht.

Gemeenschappelijk vervoersbeleid: algemeen

01-02-2018

Het vervoersbeleid maakt al meer dan 30 jaar deel uit van het gemeenschappelijk beleid van de EU. Naast de openstelling van de vervoersmarkten voor concurrentie en de totstandbrenging van het trans-Europees vervoersnetwerk zal het model van “duurzame mobiliteit” nog belangrijker worden, in het bijzonder met het oog op de voortdurend groeiende uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector, waardoor de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie in gevaar dreigen te komen.

Het vervoersbeleid maakt al meer dan 30 jaar deel uit van het gemeenschappelijk beleid van de EU. Naast de openstelling van de vervoersmarkten voor concurrentie en de totstandbrenging van het trans-Europees vervoersnetwerk zal het model van “duurzame mobiliteit” nog belangrijker worden, in het bijzonder met het oog op de voortdurend groeiende uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector, waardoor de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie in gevaar dreigen te komen.

Internationaal wegvervoer en cabotagevervoer

01-02-2018

Met de aanneming van een aantal Europese wetgevingsbesluiten zijn zowel het internationale wegvervoer als de cabotage van goederen en personen geleidelijk aan geliberaliseerd.

Met de aanneming van een aantal Europese wetgevingsbesluiten zijn zowel het internationale wegvervoer als de cabotage van goederen en personen geleidelijk aan geliberaliseerd.

Wegvervoer: harmonisatie van de wetgeving

01-02-2018

De totstandkoming van één Europese vervoersmarkt is niet mogelijk zonder harmonisatie van de in de lidstaten geldende wetgeving. De door de Europese Unie genomen maatregelen zijn van fiscale, technische, administratieve en sociale aard.

De totstandkoming van één Europese vervoersmarkt is niet mogelijk zonder harmonisatie van de in de lidstaten geldende wetgeving. De door de Europese Unie genomen maatregelen zijn van fiscale, technische, administratieve en sociale aard.

Wegvervoer: voorschriften inzake verkeer en veiligheid

01-02-2018

Voor de periode 2010-2020 heeft de Europese Unie zich onder meer tot doel gesteld een Europese ruimte voor verkeersveiligheid tot stand te brengen. Verkeersveiligheid is weliswaar overwegend een nationale bevoegdheid. Daarom hebben de Europese maatregelen betrekking op de technische staat van voertuigen, het vervoer van gevaarlijke goederen en de veiligheid van het wegennet.

Voor de periode 2010-2020 heeft de Europese Unie zich onder meer tot doel gesteld een Europese ruimte voor verkeersveiligheid tot stand te brengen. Verkeersveiligheid is weliswaar overwegend een nationale bevoegdheid. Daarom hebben de Europese maatregelen betrekking op de technische staat van voertuigen, het vervoer van gevaarlijke goederen en de veiligheid van het wegennet.

Spoorwegvervoer

01-02-2018

Het EU-beleid voor het spoorwegvervoer heeft tot doel één Europese spoorwegruimte tot stand te brengen. Na de openstelling van de spoorwegsector voor de concurrentie in 2001 zijn er in tien jaar tijd drie spoorwegpakketten aangenomen en heeft er één herschikking van de wetgeving plaatsgevonden. Een vierde pakket, dat ontworpen was om de interne Europese spoorwegruimte te voltooien, is goedgekeurd in april 2016 (de technische pijler) en december 2016 (de marktpijler).

Het EU-beleid voor het spoorwegvervoer heeft tot doel één Europese spoorwegruimte tot stand te brengen. Na de openstelling van de spoorwegsector voor de concurrentie in 2001 zijn er in tien jaar tijd drie spoorwegpakketten aangenomen en heeft er één herschikking van de wetgeving plaatsgevonden. Een vierde pakket, dat ontworpen was om de interne Europese spoorwegruimte te voltooien, is goedgekeurd in april 2016 (de technische pijler) en december 2016 (de marktpijler).

Luchtvervoer: marktregels

01-02-2018

De instelling van de gemeenschappelijke luchtvaartmarkt in de late jaren 90 heeft de luchtvaartindustrie ingrijpend veranderd en in hoge mate bijgedragen aan de sterke groei van het luchtverkeer in Europa in de afgelopen twintig jaar.

De instelling van de gemeenschappelijke luchtvaartmarkt in de late jaren 90 heeft de luchtvaartindustrie ingrijpend veranderd en in hoge mate bijgedragen aan de sterke groei van het luchtverkeer in Europa in de afgelopen twintig jaar.

Luchtvervoer: gemeenschappelijk Europees luchtruim

01-02-2018

Met het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim wordt beoogd de doeltreffendheid van het luchtverkeersbeheer en de luchtvaartnavigatiediensten te verbeteren door de fragmentatie van het Europese luchtruim te verminderen. Dit lopende initiatief is per definitie pan-Europees en staat open voor buurlanden.

Met het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim wordt beoogd de doeltreffendheid van het luchtverkeersbeheer en de luchtvaartnavigatiediensten te verbeteren door de fragmentatie van het Europese luchtruim te verminderen. Dit lopende initiatief is per definitie pan-Europees en staat open voor buurlanden.

Luchtvervoer:

01-02-2018

Gemeenschappelijke regels, die geleidelijk zijn uitgebreid tot de hele luchtvervoerketen, waarborgen een hoog en uniform veiligheidsniveau[1] binnen de interne luchtvervoermarkt.

Gemeenschappelijke regels, die geleidelijk zijn uitgebreid tot de hele luchtvervoerketen, waarborgen een hoog en uniform veiligheidsniveau[1] binnen de interne luchtvervoermarkt.