13

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

E-commerce rules, fit for the digital age

17-07-2020

This paper summarises the discussions that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce ...

This paper summarises the discussions that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce directive are no longer fit for purpose and need reforming in the DSA.

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

E-commerce rules, fit for the digital age - IMCO Workshop Proceedings

15-05-2020

The report summarises the discussion that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce ...

The report summarises the discussion that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce directive are no longer fit for purpose and need reforming in the DSA. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO).

Betaalbare communicatie voor bedrijven en consumenten

01-02-2018

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU ...

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU van toepassing is op de vaste en draadloze telecommunicatie, internet, omroep- en transmissiediensten. Volgens recent onderzoek dat is uitgevoerd voor de Commissie IMCO, kunnen telecommunicatiediensten jaarlijks 86,1 miljard EUR bijdragen aan het bbp van de Europese Unie en kunnen nieuwe door het Europees Parlement ingevoerde wetgevingsmaatregelen 40 miljard EUR extra bijdragen.

Digitale agenda voor Europa

01-02-2018

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde ...

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde btw-regels en cyberveiligheid.

De interne markt: algemene beginselen

01-11-2017

De interne markt is een ruimte van welvaart en vrijheid, die toegang geeft tot goederen, diensten, banen, zakelijke mogelijkheden en culturele rijkdom. Voortdurende inspanningen zijn vereist voor een verdere verdieping van de interne markt die de consumenten en bedrijven in de EU aanzienlijke voordelen kan opleveren. In het bijzonder biedt de digitale interne markt nieuwe mogelijkheden om de economie te stimuleren (door e-handel), waardoor ook de administratieve rompslomp beperkt wordt (door e-governance ...

De interne markt is een ruimte van welvaart en vrijheid, die toegang geeft tot goederen, diensten, banen, zakelijke mogelijkheden en culturele rijkdom. Voortdurende inspanningen zijn vereist voor een verdere verdieping van de interne markt die de consumenten en bedrijven in de EU aanzienlijke voordelen kan opleveren. In het bijzonder biedt de digitale interne markt nieuwe mogelijkheden om de economie te stimuleren (door e-handel), waardoor ook de administratieve rompslomp beperkt wordt (door e-governance en de digitalisering van overheidsdiensten). Uit recent onderzoek blijkt dat de beginselen van vrij verkeer van goederen en diensten en de wetgeving op dit gebied jaarlijks naar schatting 985 miljard EUR aan voordelen opleveren.

Vrij verkeer van goederen

01-11-2017

Het vrij verkeer van goederen wordt gewaarborgd door de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen, alsook door het verbod op maatregelen die een gelijke werking hebben. Ook de beginselen van wederzijdse erkenning, de afschaffing van materiële en technische belemmeringen en bevordering van normalisatie dragen bij aan de verdere verwezenlijking van de interne markt. De vaststelling van het nieuwe wetgevingskader in 2008 zorgde voor een verbetering van het vrije verkeer van goederen ...

Het vrij verkeer van goederen wordt gewaarborgd door de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen, alsook door het verbod op maatregelen die een gelijke werking hebben. Ook de beginselen van wederzijdse erkenning, de afschaffing van materiële en technische belemmeringen en bevordering van normalisatie dragen bij aan de verdere verwezenlijking van de interne markt. De vaststelling van het nieuwe wetgevingskader in 2008 zorgde voor een verbetering van het vrije verkeer van goederen, het markttoezicht in Europa en de CE-markering. Recent onderzoek toont aan dat het beginsel van vrij verkeer van goederen en relevante wetgeving tot 386 miljard EUR per jaar opleveren.

Wederzijdse erkenning van diploma’s

01-11-2017

De vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening vormen hoekstenen van de interne markt en waarborgen de mobiliteit van bedrijven en beroepsbeoefenaren in de gehele EU. Om van deze vrijheden gebruik te kunnen maken, moeten nationaal afgegeven diploma’s en behaalde kwalificaties algemeen worden erkend. Er zijn al verschillende maatregelen genomen met het oog op harmonisatie en wederzijdse erkenning, en nadere wetgeving hierover is op komst.

De vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening vormen hoekstenen van de interne markt en waarborgen de mobiliteit van bedrijven en beroepsbeoefenaren in de gehele EU. Om van deze vrijheden gebruik te kunnen maken, moeten nationaal afgegeven diploma’s en behaalde kwalificaties algemeen worden erkend. Er zijn al verschillende maatregelen genomen met het oog op harmonisatie en wederzijdse erkenning, en nadere wetgeving hierover is op komst.

Consumentenbeleid: beginselen en instrumenten

01-11-2017

Goed beleid inzake de bescherming van consumenten zorgt ervoor dat de interne markt naar behoren en doeltreffend kan werken[1]. Doel van het beleid is de rechten van consumenten tegenover verkopers veilig te stellen en kwetsbare consumenten beter te beschermen[2]. Consumentenbeschermingsregels kunnen de marktsituatie voor de hele economie verbeteren. Zij maken de markten eerlijker, en doordat ze de kwaliteit van de aan de consument verstrekte informatie verbeteren, kunnen ze leiden tot groenere en ...

Goed beleid inzake de bescherming van consumenten zorgt ervoor dat de interne markt naar behoren en doeltreffend kan werken[1]. Doel van het beleid is de rechten van consumenten tegenover verkopers veilig te stellen en kwetsbare consumenten beter te beschermen[2]. Consumentenbeschermingsregels kunnen de marktsituatie voor de hele economie verbeteren. Zij maken de markten eerlijker, en doordat ze de kwaliteit van de aan de consument verstrekte informatie verbeteren, kunnen ze leiden tot groenere en socialere marktresultaten. Het mondig maken van consumenten en het efficiënt beschermen van hun veiligheid en economische belangen zijn uitgegroeid tot kerndoelstellingen van het EU-beleid.

Maatregelen op het gebied van consumentenbescherming

01-11-2017

De Europese maatregelen op het gebied van consumentenbescherming zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen. De betreffende maatregelen betreffen zowel fysieke transacties als de e-handel, en bevatten niet alleen algemeen toepasselijke regels, maar ook bepalingen voor specifieke producten zoals geneesmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen ...

De Europese maatregelen op het gebied van consumentenbescherming zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen. De betreffende maatregelen betreffen zowel fysieke transacties als de e-handel, en bevatten niet alleen algemeen toepasselijke regels, maar ook bepalingen voor specifieke producten zoals geneesmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen, tabak, cosmetica, speelgoed en explosieven.