6

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

EU-visserijbeheer

01-01-2018

Het visserijbeheer in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) berust op de noodzaak de biologische rijkdommen van de zee ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe is EU-wetgeving vastgesteld over de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van hulpbronnen, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserijinspanning en technische maatregelen.

Het visserijbeheer in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) berust op de noodzaak de biologische rijkdommen van de zee ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe is EU-wetgeving vastgesteld over de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van hulpbronnen, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserijinspanning en technische maatregelen.

Gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

01-01-2018

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten was het eerste onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). In het algemeen heeft de huidige GMO tot doel de producenten te beschermen en de ecologische duurzaamheid en de economische levensvatbaarheid van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten te garanderen. Zij verbetert en versterkt belangrijke elementen van de GMO, zoals gemeenschappelijke marktnormen, consumenteninformatie en producentenorganisaties ...

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten was het eerste onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). In het algemeen heeft de huidige GMO tot doel de producenten te beschermen en de ecologische duurzaamheid en de economische levensvatbaarheid van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten te garanderen. Zij verbetert en versterkt belangrijke elementen van de GMO, zoals gemeenschappelijke marktnormen, consumenteninformatie en producentenorganisaties, en introduceert nieuwe elementen, zoals informatie over de markt.

Internationale betrekkingen op visserijgebied

01-01-2018

De Europese Unie (EU) speelt een sleutelrol bij de internationale samenwerking op het gebied van visserij. Via de externe dimensie van haar gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) tracht de Unie de omstandigheden te vrijwaren van haar rechtskader, dat verder gaat dan EU-vaartuigen die opereren in internationale wateren. Op basis van de doelstellingen en de governancebeginselen van het GVB is de EU partij bij tal van multilaterale overeenkomsten en regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s ...

De Europese Unie (EU) speelt een sleutelrol bij de internationale samenwerking op het gebied van visserij. Via de externe dimensie van haar gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) tracht de Unie de omstandigheden te vrijwaren van haar rechtskader, dat verder gaat dan EU-vaartuigen die opereren in internationale wateren. Op basis van de doelstellingen en de governancebeginselen van het GVB is de EU partij bij tal van multilaterale overeenkomsten en regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s) en heeft zij dertig bilaterale visserijovereenkomsten gesloten.

Aquacultuurproductie in de Europese Unie

01-01-2018

De aquacultuurproductie in de Europese Unie blijft relatief stabiel terwijl de productie van gekweekte visserijproducten op mondiaal niveau aan het stijgen is. De Commissie heeft de afgelopen twintig jaar getracht het productiepotentieel van de EU te verhogen door middel van verschillende strategienota’s en documenten inzake richtsnoeren. In 2016 is de adviesraad voor aquacultuur opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector en andere relevante organisaties van belanghebbenden en verstrekt ...

De aquacultuurproductie in de Europese Unie blijft relatief stabiel terwijl de productie van gekweekte visserijproducten op mondiaal niveau aan het stijgen is. De Commissie heeft de afgelopen twintig jaar getracht het productiepotentieel van de EU te verhogen door middel van verschillende strategienota’s en documenten inzake richtsnoeren. In 2016 is de adviesraad voor aquacultuur opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector en andere relevante organisaties van belanghebbenden en verstrekt advies aan de Europese instellingen en de lidstaten.

Het geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie

01-01-2018

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) van de Europese Unie is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Het GMB is gebaseerd op de gedachte dat de Unie door haar verscheidene onderling verbonden activiteiten in verband met oceanen, zeeën en kusten te coördineren tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu. Het GMB is gericht op het versterken van de zogenoemde blauwe economie en bestrijkt alle maritieme economische activiteiten.

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) van de Europese Unie is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Het GMB is gebaseerd op de gedachte dat de Unie door haar verscheidene onderling verbonden activiteiten in verband met oceanen, zeeën en kusten te coördineren tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu. Het GMB is gericht op het versterken van de zogenoemde blauwe economie en bestrijkt alle maritieme economische activiteiten.

De Europese visserij in cijfers

01-01-2018

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel  ...

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel IV) en de verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in de periode 2014-2020 (tabel V).