5

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

The scope of EU labour law: Who is (not) covered by key directives?

26-10-2020

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life ...

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

Study in focus; Employment and social situation in Germany

15-07-2020

The note provides a summary of key findings from the study of the labour market and social situation in Germany including major trends, policy responses and challenges for the future. The note covers aspects of the COVID-19 pandemic.

The note provides a summary of key findings from the study of the labour market and social situation in Germany including major trends, policy responses and challenges for the future. The note covers aspects of the COVID-19 pandemic.

Mitigating the employment and social effects of the Covid-19 pandemic

09-06-2020

The briefing reviews social and employment policy recommendations made by European and international organisations in relation to the coronavirus crisis.

The briefing reviews social and employment policy recommendations made by European and international organisations in relation to the coronavirus crisis.

Veiligheid en gezondheid op het werk

01-05-2018

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg het gezondheids ...

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw besteedt de EU veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk. Met de invoering van wetgeving op Europees niveau zijn minimumnormen vastgelegd voor de bescherming van werknemers. Dit belet de lidstaten echter niet om strengere maatregelen te handhaven of in te voeren. Toen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kreeg het gezondheids- en veiligheidsbeleid een nog belangrijkere plaats binnen de wetgeving van de Unie.

Sociaal en werkgelegenheidsbeleid: algemene beginselen

01-01-2018

Het Europees integratieproces heeft door de jaren heen aanzienlijke maatschappelijke veranderingen met zich meegebracht. Het meest recente voorbeeld hiervan is de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten, waarin nogmaals wordt bevestigd dat de Europese Unie (EU) ernaar streeft betere levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen in de hele EU.

Het Europees integratieproces heeft door de jaren heen aanzienlijke maatschappelijke veranderingen met zich meegebracht. Het meest recente voorbeeld hiervan is de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten, waarin nogmaals wordt bevestigd dat de Europese Unie (EU) ernaar streeft betere levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen in de hele EU.