11

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid: ontstaan en ontwikkeling

01-01-2018

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Rome. Aanvankelijk gekoppeld aan het landbouwbeleid, nam het na verloop van tijd een steeds onafhankelijker positie in. De hoofddoelstelling van het in 2002 hervormde GVB is het verzekeren van een duurzame visserijsector en het garanderen van stabiele inkomens en werkgelegenheid voor vissers. Het Verdrag van Lissabon voorziet in verschillende wijzigingen in het visserijbeleid. In 2013 bereikten de Raad en ...

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) werd voor het eerst opgenomen in het Verdrag van Rome. Aanvankelijk gekoppeld aan het landbouwbeleid, nam het na verloop van tijd een steeds onafhankelijker positie in. De hoofddoelstelling van het in 2002 hervormde GVB is het verzekeren van een duurzame visserijsector en het garanderen van stabiele inkomens en werkgelegenheid voor vissers. Het Verdrag van Lissabon voorziet in verschillende wijzigingen in het visserijbeleid. In 2013 bereikten de Raad en het Parlement een akkoord over een nieuw GVB voor de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van visserij- en aquacultuuractiviteiten op de lange termijn.

EU-visserijbeheer

01-01-2018

Het visserijbeheer in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) berust op de noodzaak de biologische rijkdommen van de zee ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe is EU-wetgeving vastgesteld over de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van hulpbronnen, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserijinspanning en technische maatregelen.

Het visserijbeheer in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) berust op de noodzaak de biologische rijkdommen van de zee ecologisch duurzaam te exploiteren en de sector voor de lange termijn levensvatbaar te maken. Hiertoe is EU-wetgeving vastgesteld over de toegang tot de EU-wateren, de verdeling en het gebruik van hulpbronnen, de totaal toegestane vangsten, de beperking van de visserijinspanning en technische maatregelen.

Visserijcontrole en rechtshandhaving

01-01-2018

Visserijcontrole en rechtshandhaving zijn erop gericht de correcte toepassing van de voorschriften op visserijgebied te waarborgen en, zo nodig, de naleving van deze regels af te dwingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dit terrein zijn verdeeld over de lidstaten, de Commissie en de marktdeelnemers. Tegen lidstaten die deze regels niet naleven kan een inbreukprocedure worden gestart.

Visserijcontrole en rechtshandhaving zijn erop gericht de correcte toepassing van de voorschriften op visserijgebied te waarborgen en, zo nodig, de naleving van deze regels af te dwingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dit terrein zijn verdeeld over de lidstaten, de Commissie en de marktdeelnemers. Tegen lidstaten die deze regels niet naleven kan een inbreukprocedure worden gestart.

Structurele steun aan de visserij

01-01-2018

Het Europese visserijbeleid, dat aanvankelijk door het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) werd gefinancierd, werd voor de periode 2007-2013 gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) en wordt momenteel gefinancierd door het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), dat voor de periode 2014-2020 een begroting van 6,4 miljard EUR heeft. Het EFMZV ondersteunt vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt kustgemeenschappen bij ...

Het Europese visserijbeleid, dat aanvankelijk door het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) werd gefinancierd, werd voor de periode 2007-2013 gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) en wordt momenteel gefinancierd door het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), dat voor de periode 2014-2020 een begroting van 6,4 miljard EUR heeft. Het EFMZV ondersteunt vissers bij de overgang naar duurzame visserij, ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economieën en financiert projecten om nieuwe banen te scheppen en de levensstandaard aan de Europese kusten te verbeteren.

Gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten

01-01-2018

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten was het eerste onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). In het algemeen heeft de huidige GMO tot doel de producenten te beschermen en de ecologische duurzaamheid en de economische levensvatbaarheid van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten te garanderen. Zij verbetert en versterkt belangrijke elementen van de GMO, zoals gemeenschappelijke marktnormen, consumenteninformatie en producentenorganisaties ...

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten was het eerste onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). In het algemeen heeft de huidige GMO tot doel de producenten te beschermen en de ecologische duurzaamheid en de economische levensvatbaarheid van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten te garanderen. Zij verbetert en versterkt belangrijke elementen van de GMO, zoals gemeenschappelijke marktnormen, consumenteninformatie en producentenorganisaties, en introduceert nieuwe elementen, zoals informatie over de markt.

Internationale betrekkingen op visserijgebied

01-01-2018

De Europese Unie (EU) speelt een sleutelrol bij de internationale samenwerking op het gebied van visserij. Via de externe dimensie van haar gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) tracht de Unie de omstandigheden te vrijwaren van haar rechtskader, dat verder gaat dan EU-vaartuigen die opereren in internationale wateren. Op basis van de doelstellingen en de governancebeginselen van het GVB is de EU partij bij tal van multilaterale overeenkomsten en regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s ...

De Europese Unie (EU) speelt een sleutelrol bij de internationale samenwerking op het gebied van visserij. Via de externe dimensie van haar gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) tracht de Unie de omstandigheden te vrijwaren van haar rechtskader, dat verder gaat dan EU-vaartuigen die opereren in internationale wateren. Op basis van de doelstellingen en de governancebeginselen van het GVB is de EU partij bij tal van multilaterale overeenkomsten en regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s) en heeft zij dertig bilaterale visserijovereenkomsten gesloten.

Aquacultuurproductie in de Europese Unie

01-01-2018

De aquacultuurproductie in de Europese Unie blijft relatief stabiel terwijl de productie van gekweekte visserijproducten op mondiaal niveau aan het stijgen is. De Commissie heeft de afgelopen twintig jaar getracht het productiepotentieel van de EU te verhogen door middel van verschillende strategienota’s en documenten inzake richtsnoeren. In 2016 is de adviesraad voor aquacultuur opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector en andere relevante organisaties van belanghebbenden en verstrekt ...

De aquacultuurproductie in de Europese Unie blijft relatief stabiel terwijl de productie van gekweekte visserijproducten op mondiaal niveau aan het stijgen is. De Commissie heeft de afgelopen twintig jaar getracht het productiepotentieel van de EU te verhogen door middel van verschillende strategienota’s en documenten inzake richtsnoeren. In 2016 is de adviesraad voor aquacultuur opgericht; die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector en andere relevante organisaties van belanghebbenden en verstrekt advies aan de Europese instellingen en de lidstaten.

Het geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie

01-01-2018

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) van de Europese Unie is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Het GMB is gebaseerd op de gedachte dat de Unie door haar verscheidene onderling verbonden activiteiten in verband met oceanen, zeeën en kusten te coördineren tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu. Het GMB is gericht op het versterken van de zogenoemde blauwe economie en bestrijkt alle maritieme economische activiteiten.

Het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) van de Europese Unie is een holistische benadering van alle maritieme beleidsaangelegenheden van de EU. Het GMB is gebaseerd op de gedachte dat de Unie door haar verscheidene onderling verbonden activiteiten in verband met oceanen, zeeën en kusten te coördineren tot een hogere opbrengst kan komen met geringere schade voor het milieu. Het GMB is gericht op het versterken van de zogenoemde blauwe economie en bestrijkt alle maritieme economische activiteiten.

De Europese visserij in cijfers

01-01-2018

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel  ...

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten in 2020 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector (2017), de aquacultuursector (2016) en de visverwerkende sector (2017) (tabel II), de productie, invoer en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel III), het zichtbare verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2017 (tabel IV) en de verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in de periode 2014-2020 (tabel V).

Toekomstige activiteiten

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Diverse activiteiten -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Hoorzitting -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Hoorzitting -
AIDA

Partners