19

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Diensten van de beleidsondersteunende afdelingen (ENVI in Focus)

14-06-2019

Beleidsafdeling A levert hoogwaardige expertise, actuele analyse en onafhankelijk onderzoek aan de commissies die zij ondersteunt: ECON, EMPL, ENVI, ITRE en IMCO. Deze brochure is toegespitst op de diensten van de beleidsondersteunende afdeling voor de commissie ENVI.

Beleidsafdeling A levert hoogwaardige expertise, actuele analyse en onafhankelijk onderzoek aan de commissies die zij ondersteunt: ECON, EMPL, ENVI, ITRE en IMCO. Deze brochure is toegespitst op de diensten van de beleidsondersteunende afdeling voor de commissie ENVI.

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Voedselveiligheid

01-02-2018

De doelstellingen van het Europese voedselveiligheidsbeleid zijn tweeledig: de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen beschermen en de goede werking van de Europese interne markt bevorderen. Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat controlenormen inzake de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid van planten en dieren en de preventie van voedselbesmetting door gevaarlijke stoffen worden opgesteld en nageleefd. De EU regelt ook de etikettering voor levensmiddelen en diervoeders ...

De doelstellingen van het Europese voedselveiligheidsbeleid zijn tweeledig: de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen beschermen en de goede werking van de Europese interne markt bevorderen. Zo zorgt de Europese Unie ervoor dat controlenormen inzake de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid van planten en dieren en de preventie van voedselbesmetting door gevaarlijke stoffen worden opgesteld en nageleefd. De EU regelt ook de etikettering voor levensmiddelen en diervoeders.

Milieubeleid: algemene beginselen en basiskader

01-02-2018

Het Europese milieubeleid berust op de beginselen van voorzorg, preventie en bestrijding van vervuiling aan de bron, alsook op het beginsel dat "de vervuiler betaalt". In de meerjarige milieuactieprogramma's is een kader vastgesteld voor toekomstige acties op alle gebieden van het milieubeleid. Deze programma's zijn geïntegreerd in horizontale strategieën en worden in aanmerking genomen bij internationale milieuonderhandelingen. Ten slotte is ook de tenuitvoerlegging van cruciaal belang.

Het Europese milieubeleid berust op de beginselen van voorzorg, preventie en bestrijding van vervuiling aan de bron, alsook op het beginsel dat "de vervuiler betaalt". In de meerjarige milieuactieprogramma's is een kader vastgesteld voor toekomstige acties op alle gebieden van het milieubeleid. Deze programma's zijn geïntegreerd in horizontale strategieën en worden in aanmerking genomen bij internationale milieuonderhandelingen. Ten slotte is ook de tenuitvoerlegging van cruciaal belang.

Luchtvervuiling en geluidshinder

01-02-2018

Luchtvervuiling en geluidsoverlast zijn schadelijk voor onze gezondheid en ons milieu. Luchtvervuiling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door industrie, transport, energieopwekking en landbouw. Met de EU-luchtkwaliteitsstrategie wordt gestreefd naar volledige naleving van de bestaande luchtkwaliteitswetgeving tegen 2020 en worden nieuwe langetermijndoelstellingen vastgesteld voor 2030. De richtlijn omgevingslawaai helpt geluidsniveaus binnen de EU vast te stellen en de nodige maatregelen te nemen om ...

Luchtvervuiling en geluidsoverlast zijn schadelijk voor onze gezondheid en ons milieu. Luchtvervuiling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door industrie, transport, energieopwekking en landbouw. Met de EU-luchtkwaliteitsstrategie wordt gestreefd naar volledige naleving van de bestaande luchtkwaliteitswetgeving tegen 2020 en worden nieuwe langetermijndoelstellingen vastgesteld voor 2030. De richtlijn omgevingslawaai helpt geluidsniveaus binnen de EU vast te stellen en de nodige maatregelen te nemen om die geluidsniveaus terug te brengen naar een acceptabel niveau. De luchtvervuiling en geluidshinder van specifieke bronnen wordt geregeld middels afzonderlijke wetgeving.

Waterbescherming en -beheer

01-02-2018

Water is van essentieel belang voor mens, dier en plant maar ook voor de economie. De bescherming en het beheer ervan overstijgen de nationale grenzen. De EU-kaderrichtlijn water stelt een rechtskader vast om de kwaliteit van zuiver water in de EU te beschermen en te herstellen en het duurzaam gebruik ervan op lange termijn te waarborgen; Deze richtlijn wordt aangevuld met specifiekere wetgeving, zoals de drinkwaterrichtlijn, de zwemwaterrichtlijn, de hoogwaterrichtlijn en de kaderrichtlijn mariene ...

Water is van essentieel belang voor mens, dier en plant maar ook voor de economie. De bescherming en het beheer ervan overstijgen de nationale grenzen. De EU-kaderrichtlijn water stelt een rechtskader vast om de kwaliteit van zuiver water in de EU te beschermen en te herstellen en het duurzaam gebruik ervan op lange termijn te waarborgen; Deze richtlijn wordt aangevuld met specifiekere wetgeving, zoals de drinkwaterrichtlijn, de zwemwaterrichtlijn, de hoogwaterrichtlijn en de kaderrichtlijn mariene strategie, en met internationale overeenkomsten.

Bestrijding van de klimaatverandering

01-02-2018

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs in december 2015 kwamen de partijen wereldwijd overeen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau. De EU streeft naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van ten minste 40 % onder het niveau van 1990, een verbetering van de energie-efficiëntie met 27 % en een verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen tot 27 % van het eindverbruik. De EU-regeling voor de handel in emissierechten ...

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs in december 2015 kwamen de partijen wereldwijd overeen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau. De EU streeft naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 van ten minste 40 % onder het niveau van 1990, een verbetering van de energie-efficiëntie met 27 % en een verhoging van het aandeel hernieuwbare energiebronnen tot 27 % van het eindverbruik. De EU-regeling voor de handel in emissierechten speelt bij de bestrijding van de klimaatverandering een sleutelrol.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Toekomstige activiteiten

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Diverse activiteiten -
EPRS

Partners

Blijf verbonden

email update imageMailberichten

U kunt alles wat verband houdt met het Parlement volgen via ons systeem van mailberichten, waarbij updates rechtstreeks naar uw e-mailadres worden gestuurd. Zo kunt u onder meer op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EP-leden, de voorlichtingsdiensten of de Think Tank.

Het systeem is toegankelijk vanop alle webpagina's van het Parlement. Om u te abonneren en updates over de Think Tank te ontvangen, dient u alleen uw e-mailadres in te vullen en aan te geven voor welk onderwerp u belangstelling heeft en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) u updates wenst te ontvangen. Om uw aanmelding te bevestigen, klikt u op een link die u via e-mail zal worden toegestuurd.

RSS imageRSS-feeds

Volg al het nieuws en de updates op de website van het Europees Parlement via onze RSS-feed.

Klik op de onderstaande link om uw feed te configureren.